Acasă Tipic bisericesc

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Tipicul la scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)

0
Scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)          Se săvîrșește la slujba Vecerniei în Vinerea Patimilor, este Vecernia spre Sîmbăta Mare, a Patimilor. Începutul se face pe la orele 2, 3 sau 4 după amiază....

Tipicul la Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor

0
Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor          Cesurile Împărătești de la Paști se citesc în Vinerea Patimilor dimineața pe la orele 8 sau 9 și în ziua aceea Liturghie nu se slujește (zi aliturgică). Însemnare: Numai...

Tipicul slujbei pentru Joia Mare dimineața

0
JOIA Mare dimineaţa:          Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea. În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la...

Tipicul slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim

0
11 / 24 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim. Pomenirea Sf. Sfințit Mucenic Antipa; Cuviosul Ioan; Cuviosul Iacov; Sf. Mucenic Martinian; Sf. Ierarh Varsanufie Troparul Praznicului...

Tipicul slujbei în Duminica a V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca)

0
4 / 17 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca), glasul al 5-lea. Pomenirea Cuviosul Iosif Imnograful; Cuviosul Zosima; Cuviosul Gheorghe; Cuvioșii Mucenici Veniamin și Nichifor; Sfîntul Sfințit Mucenic...

Tipicul slujbei la Duminica a 4-a a Postului Mare (Sf. Ioan Scărarul)

0
28 Martie / 10 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi Locuitor...

Tipicul slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama)

0
14/27 Martie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama), glasul al 2-lea. Pomenirea Sf. Cuv. Benedict; Sf. Irh. Teognost; Sf. Rostislav Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea           Luminătorule al...

Tipicul slujbei la Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

0
9/22 Martie – Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia; Sfîntul Ierarh Chesarie; Sfîntul și Dreptul Tarasie (Marți) Se slujește Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața...

Tipicul slujbei la Duminica I-a din Postul Mare

0
Tipicul Slujbelor           Rînduiala slujbei în Duminica I-a din Postul Mare (a Ortodoxiei), glasul 1. Pomenirea Sf. Sf. Muc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Elpidie, Agatodor; Sf. Irh. Pavel; Cuv. Emilian Troparul Praznicului din Triod, gl. 2-lea          ...

Despre sărindare

0
Despre sărindare Ce este un sărindar? ·        Sărindarul este rânduiala de pomenire a mortilor sau a viilor la patruzeci de Sfinte Liturghii în şir. În lb. greacă „sărindar” inseamnă patruzeci. ·        Preotul ...

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor)

0
Canonul cel Mare (Explicația cântărilor) JOI, în a cincea saptamânaa Sfântului si Marelui Post Cântarea a 3-a, troparul al 7-lea Tu eşti dulcele Iisus, Tu eşti Ziditorul meu; întru Tine,...

Explicații la rânduiala caterisirii preotului

0
Explicații la rânduiala caterisirii preotului Mulţi în zilele noastre aud de „caterisire”, „oprire de slujbă (a unui preot)”, „anatema”, „blestem”, etc., dar puţin care ştiu sensul şi implicaţiile unor astfel de noţiuni. Noi ne-am...

Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus

0
„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus”. 1 Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte...

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare

0
Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare După Rugăciunea Amvonului, iese preotul, precum este îmbrăcat, afară pe ușa cea mare a bisericii cu cadelnița în mână și merg înainte cu făclii...

Formularul mărturisirei credinţei de către cei convertiţi dela schismă sau eres

0
FORMULARUL MĂRTURISIREI CREDINŢEI DE CĂTRE CEI CONVERTIŢI DELA SCHISMĂ SAU ERESI.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta...

Rânduiala cum se cuvine a primi pe eretici, adică pe Luterani şi pe Calvini

0
RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI,ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l ...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre shismatici, adecă pre papistaşii cari vin la...

0
RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ După ce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre Jidovii cei ce vin să se boteze.

0
RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE JIDOVIICEI CE VIN SĂ SE BOTEZE După ce îi întrebăm pentru ce pricină voiesc a se boteza, nu cumva pentru vre-un câştig sau vre-o datorie,...

Ce este lumânarea și candela

1
DESPRE LUMÂNARE, CANDELA ŞI MÂNTUIRE Ce semnificaţii au lumânările?  Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului şi sfinţeniei, care este Iisus...

Cele 7 laude bisericești și simbolistica lor

0
CELE 7 LAUDE BISERICEŞTI și simbolistica lor Cele 7 laude bisericeşti ale cultului creştin ortodox sunt: Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, III, VI, IX. Utrenia şi ceasul I se ...

Ceasurile, mijloceasurile și obednița

0
Ceasurile, mijloceasurile și obednița  Ceasul întâi  Mijloceasul întâi  Ceasul al treilea  Mijloceasul al treilea  Ceasul al şaselea  Obedniţa Mijloceasul al şaselea  Ceasul al nouălea  Mijloceasul al nouălea CEASUL ÎNTÂI...

Rânduiala panaghiei

0
RÂNDUIALA PANAGHIEI Ce se face în mânăstirila zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii ...

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

0
Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul JOI în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post   Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi adunându-se fraţii în...

Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii(explicarea lor)

0
Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii (explicarea lor) CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (I)Taina Botezului CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (II)Cuvinte ale Sfinţilor Părinţi...

Ce sunt exorcismele?

0
Ce sunt exorcismele? Exorcismele sunt rugăciuni sau rânduieli pentru slobozirea omului, naturii, făpturilor şi lucrurilor de sub înrâurirea şi puterea nefastă a diavolului şi duhurilor rele. Această ierurgie are...

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi”

0
Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi” Întreaga viaţă a omului credincios se desfăşoară sub semnul prezenţei, al lucrării, al voii şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, el...

Înmormântarea și pomenirile pentru morți – călăuză ortodoxă

1
ÎNMORMÂNTAREA ŞI POMENIRILE PENTRU MORŢI Toate aceste învăţături folositoare sunt extrase din cartea Preotului Eugen Drăgoi "Înmormântarea şi pomenirile pentru morţi" aparută sub Editura Episcopiei Dunării de Jos Galaţi, carte ce ar...

Veșmintele clericale rânduiala purtării și semnificația lor

0
VEŞMINTELE CLERICALE Clerul ortodox poartă două tipuri de veşminte: liturgice şi neliturgice. Cele neliturgice reprezintă îmbrăcămintea zilnică a clerului, iar la slujbă se poartă sub veşmintele liturgice. "Veşmintele cu care se îmbracă persoanele...

Obiecte de cult – simbolismul și întrebuințarea lor

0
OBIECTELE DE CULT (SIMBOLISMUL ŞI ÎNTREBUINŢAREA LOR)   OBIECTELE DIN SFÂNTUL ALTAR Obiectele de pe Sfânta Masă Sfânta Masă este o masă pătrată confecţionată din piatră sau lemn, pe care se aduce...

Ce este Adunarea în Biserică și ce daruri să aducem

0
Adunarea în Biserică și aducerea darurilor la proscomediar Adunarea în Biserică(I) Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire,...

Ultimele articole

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII