Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 6, vers 2.
Sfinți și Sfinte – persoanele care reprezintă trecerea de la cele ale trupului la cele ale duhului. Dacă am putea spune așa: „treapta dintre sfințirea omului și Sfințenia lui Dumnezeu”. O rubrică care a lipsit pe siteul nostru și lipsa căreia a prezentat mereu o lipsă, o gaură în pagina noastră. Desigur că la apariția fiecărei rubrici s-a aflat mereu un imbold. Care a fost imboldul acestei apariții. La rubrica „Întreaba preotul” a fost a fost trimisă o întrebare: Întrebarea 2146. Și mult stimatul credincios și-a împlinit munca trimițând la adresa noastră viața acestui mare Sfânt Monah Vitalie. De aceea vă spunem că am început această rubrică cu viața acestui sfânt nu pentru că doi dintre administratorii siteului nostru îi poartă numele ci la îndemnul credincioșilor care ne vizitează.
În încheierea descrierii vă spunem că vă așteptăm cu materiale (care să dețină și diacriticile românești – ă, î, ș, ț, â) care poate să completeze rubrica aceasta. Fiacere poate să contribuie însă să avem grijă să nu se repete. Trimiteți materialul la adresa de email a Mag. Vitalii Mereutanu pe care o găsiți la Contacte.
Vieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce plutesc, ale cărora nume deşi nu le ştim, pentru mulţimea lor, totuşi de luminoasa lor podoabă ne minunăm; astfel este şi cu luminarea sfinţilor.
Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.


administrația ortodoxia.md

Sfântul Mucenic Elefterie, Episcopul Iliricului, şi maica lui, Antia

0
Sfântul Mucenic Elefterie, Episcopul Iliricului, şi  maica lui, Antia15 decembrie (28 decembrie) Când împărăţea în Roma Elie Adrian, slujind cu sîrguinţă idolilor, în acea vreme minunatul Elefterie s-a cunoscut ca...

Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

0
Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei    Sfântul Ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava în familia Barilă. Părinţii săi Leontie şi Misira, binecredincioşi creştini, români de neam, aveau rudenii în...

Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

0
Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf 10 decembrie (23 decembrie)   După împăraţii Diocleţian şi Maximian, care, neputînd a birui puterea lui Hristos ce se săvîrşea întru sfinţii săi mucenici şi mărturisitori,...

Cuviosul Părintele nostru Sava cel Sfinţit

0
Cuviosul Părintele nostru Sava cel Sfinţit5 decembrie (18 decembrie) Pe cînd Teodosie cel Tînăr ţinea sceptrul împărăţiei greceşti şi avea douăzeci şi şapte de ani în împărăţie, s-a născut Cuviosul Părintele...

Sfânta Muceniţă Varvara

0
Sfânta Muceniţă Varvara 4 decembrie (17 decembrie) În vremea împărăţiei lui Maximian păgînul, împărat al Romei, era în părţile răsăritului un oarecare om de neam bun, bogat şi slăvit, cu numele de...

Cuviosul Ioan Damaschin

0
Părintele nostru Ioan Damaschin4 decembrie (17 decembrie) Cetatea Damascului din Siria a odrăslit pe Ioan Damaschin din părinţi credincioşi şi de bun neam, a căror dreaptă credinţă în Hristos le-a...

Cuviosul Părinte Sava

0
Cuviosul Părinte Sava3 decembrie (16 decembrie)  Cuviosul părintele nostru Sava din tinereţile sale a iubit pe Hristos, iar lumea a urît-o. El, mergînd la Cuviosul Serghie, a luat chip îngeresc...

Sfântul Prooroc Avacum

0
Sfântul Prooroc Avacum2 decembrie (15 decembrie)    Sfântul prooroc Avacum era din seminţia lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune a primit de...

Sfântul mucenic Ştefan cel Nou, făcătorul de minuni

0
Sfântul mucenic Ştefan cel Nou, făcătorul de minuni 28 noiembrie (11 decembrie) Este un lucru drept şi tuturor creştinilor bine primit - după dumnezeiescul glas al lui Pavel, marele propovăduitor...

Sfântul Marele Mucenic Iacov Persul

0
Sfântul Marele Mucenic Iacov Persul27 noiembrie (10 decembrie) Sfîntul Mucenic Iacob era din ţara perşilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinţi creştini şi crescut cu bună credinţă....

Cuviosul Părintele nostru Alipie Stâlpnicul

0
Cuviosul Părintele nostru Alipie Stâlpnicul26 noiembrie (9 decembrie)   Alipie, sluga lui Hristos, îşi avea patria în cetatea Adrianopole, ce este în părţile Paflagoniei. Domnul l-a ales chiar din pîntecele maicii...

Sfântul Mare Mucenic Mercurie

0
Sfântul Mare Mucenic Mercurie24 noiembrie (7 decenbrie) Decie şi Valerian, păgînii împăraţi ai Romei, chemînd pe toţi domnii şi boierii lor, s-au sfătuit pentru întinderea şi înmulţirea cinstirii zeilor lor...

Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului

0
Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului20 noiembrie (3 decembrie) Sfîntul Proclu era ucenic al Sfîntului Ioan Gură de Aur. El s-a învrednicit a vedea pe Sfîntul Apostol Pavel, vorbind la urechea...

Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul

0
Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul20 noiembrie (3 decembrie) Ales în ceata sfinţilor lui Dumnezeu, acesta s-a bucurat de o cinstire deosebită printre credincioşii Bisericii Ortodoxe Române. La aceasta a contribuit şi...

Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Neocezareei, făcătorul de minuni

0
Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Neocezareei, făcătorul de minuni 17 noiembrie (30 noiembrie)    Sfântul Grigorie s-a născut în slăvita şi marea cetate a Neocezareei din părinţi necredincioşi. Apoi, din copilărie rămînînd orfan, a...

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei

0
Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei16 noiembrie (29 noiembrie)      Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pămînt cu asemănare omenească să mîntuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecînd...

Cuviosul Paisie de la Neamţ

0
Cuviosul Paisie de la Neamţ 15 noiembrie (28 noiembrie) Este una dintre cele mai însemnate personalităţi ale monahismului ortodox care au vieţuit pe meleagurile noastre, înnoitor al vieţii duhovniceşti din mânăstirile din Moldova...

Sfântul Apostol Filip

0
Sfântul Apostol Filip14 noiembrie (27 noiembrie) Lîngă Marea Galileii era o cetate care se numea Betsaida, aproape de Horazin şi Capernaum. Iar Betsaida înseamnă în limba evreiască, "Casa Vînătorilor", pentru...

Sfântul Grigorie Palama

0
Sfântul Grigorie Palama14 noiembrie (27 noiembrie)   Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în anul 1296 în Constantinopol. Tatăl Sfântului Grigore a devenit un important demnitar la curtea lui Andronicus al II-lea...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Luminătorul şi dascălul lumii

0
Sfântul Ioan Gură de Aur, Luminătorul şi dascălul lumii (347-407).  Sfîntul Ioan Gură de Aur, s-a născut în Antiohia Siriei, din părinţi necredincioşi, care ţineau de credinţa cea elinească, însă slăviţi şi...

Sf. Ioan cel Milostiv – patriarhul Alexandriei(c. 550-619)

0
Sf. Ioan cel Milostiv patriarhul Alexandriei (c. 550-619) Sprijinitorul celor săraci – a împărţit cu ei nu numai bunurile sale ci şi bunurile Bisericii Sfîntul Ioan a fost fiul lui Epifanie...

Sfântul Mare Mucenic Mina

0
Sfântul Mare Mucenic Mina11 noiemnbrie (24 noiembrie) Sfîntul Mucenic Mina era egiptean de neam iar cu credinţa creştin şi cu slujba ostaş, fiind sub stăpînirea tribunului Fermilian în Mitropolia Cotuanului. Atunci împărăţeau...

Sfântul Nectarie Taumaturgul (vindecătorul)

1
Sfântul Nectarie Taumaturgul (vindecătorul)9 noiembrie Acest sfânt, unul dintre cei mai noi sfinti canonizaţi de Biserica Greciei în acest secol, s-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orăşel situat în provincia...

Sfântul Mucenic Ieron şi cei împreună cu dânsul

0
Sfântul Mucenic Ieron şi cei împreună cu dânsul   Slăvitul Ieron avea ca patrie Capadocia şi s-a născut în cetatea Tianiei din maică binecredincioasă şi temătoare de Dumnezeu al cărei nume era...

Cuviosul Varlaam, Mitropolitul Novgorodului, făcătorul de minuni

0
Cuviosul Varlaam, Mitropolitul Novgorodului, făcătorul de minuni   Cuviosul Părintele nostru Varlaam s-a născut în marele Novgorod, din părinţi binecredincioşi şi a fost crescut cu bună învăţătură în cunoaşterea celor dumnezeieşti....

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul

0
Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul   Cînd Constantie, fiul marelui Constantin, ţinea sceptrul împărăţiei greceşti, arienii au ridicat prigoană asupra celor binecredincioşi, avînd ajutor pe împăratul, care era amăgit de acelaşi eres al...

Sfântul Cuviosul Mucenic Galaction şi Cuvioasa Epistimia

0
 Sfântul Cuviosul Mucenic Galaction şi Cuvioasa Epistimia     În cetatea Emesiei, din Fenicia, era un om de neam bun, slăvit şi bogat, cu numele Clitofon, care avea femeie pe Levchipia, fiică...

Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Anempodist, Elpidifor, Aftonie şi cei împreună cu dânşii

0
Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Anempodist, Elpidifor, Aftonie şi cei împreună cu dânşii   Savorie, împăratul Persiei, fiind întunecat cu închinarea la idoli şi plin de toată fărădelegea, a ridicat prigoană mare...

Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Asia Mică

0
Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Asia Mică 1 noiembrie (14 noiembrie) Sfinţii Cosma şi Damian, protectorii căsniciei creştine Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia,...

Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana

0
Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana 11 noiembrie (29 octombrie) Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana In vremea împăraţilor Deciu şi Valerian şi a ighemonului Prov, era o mănăstire mică de fecioare în apropiere de...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII