Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 6, vers 2.
Sfinți și Sfinte – persoanele care reprezintă trecerea de la cele ale trupului la cele ale duhului. Dacă am putea spune așa: „treapta dintre sfințirea omului și Sfințenia lui Dumnezeu”. O rubrică care a lipsit pe siteul nostru și lipsa căreia a prezentat mereu o lipsă, o gaură în pagina noastră. Desigur că la apariția fiecărei rubrici s-a aflat mereu un imbold. Care a fost imboldul acestei apariții. La rubrica „Întreaba preotul” a fost a fost trimisă o întrebare: Întrebarea 2146. Și mult stimatul credincios și-a împlinit munca trimițând la adresa noastră viața acestui mare Sfânt Monah Vitalie. De aceea vă spunem că am început această rubrică cu viața acestui sfânt nu pentru că doi dintre administratorii siteului nostru îi poartă numele ci la îndemnul credincioșilor care ne vizitează.
În încheierea descrierii vă spunem că vă așteptăm cu materiale (care să dețină și diacriticile românești – ă, î, ș, ț, â) care poate să completeze rubrica aceasta. Fiacere poate să contribuie însă să avem grijă să nu se repete. Trimiteți materialul la adresa de email a Mag. Vitalii Mereutanu pe care o găsiți la Contacte.
Vieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce plutesc, ale cărora nume deşi nu le ştim, pentru mulţimea lor, totuşi de luminoasa lor podoabă ne minunăm; astfel este şi cu luminarea sfinţilor.
Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.


administrația ortodoxia.md

Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas

0
Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas 1 februarie (14 februarie)  Actul martiric al sfintelor Perpetua şi Felicitas, care au pătimit pentru Hristos împreună cu alţi patru tineri creştini în timpul împăratului Septimiu Sever, este...

Sfinţii doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi Sfânta Muceniţă Atanasia

0
Sfinţii doctori fără de arginţi Chir şi Ioanşi Sfânta Muceniţă Atanasia31 ianuarie (12 februarie)   Sfântul Chir, plăcutul lui Dumnezeu, avusese naşterea şi creşterea sa în părţile Egiptului, în cetatea Alexandriei, cea zidită...

Sfinţii Cuvioşi Xenofont şi Maria cu fii lor, Ioan şi Arcadie

0
Sfinţii Cuvioşi Xenofont şi Maria cu fii lor, Ioan şi Arcadie26 ianuarie (8 februarie) Sfîntul Xenofont era unul din cei mai de frunte boieri ai Constantinopolului, bogat cu averile cele din...

Sfântul Ierarh GrigorieTeologul, arhiepiscopul Constantinopolului

0
Sfântul Ierarh GrigorieTeologul, arhiepiscopul Constantinopolului25 ianuarie (7 februarie) Patria Sfîntului Grigorie, Cuvîntătorul de Dumnezeu (Teologul), era a doua parte a Capadociei, cetatea Nazianz, de unde se numeşte şi Nazianz. Părinţii lui...

Sfântul Apostol Timotei

0
Sfântul Apostol Timotei22 ianuarie (4 februarie) Pe Sfântul Apostol Timotei l-a odrăslit latura Licaoniei şi a învăţat carte în vestita cetate Listra, care nu s-a preamărit atît cu îndestularea roadelor pămînteşti,...

Cuviosul Maxim Mărturisitorul şi Mucenicul

0
Cuviosul Maxim Mărturisitorul şi Mucenicul21 ianuarie (3 februarie) Pe Cuviosul Maxim cel mare cu numele şi cu viaţa, l-a odrăslit cetatea cea mare a Constantinopolului, născut din părinţi de neam mare şi...

Cuviosul Maxim Grecul

0
Cuviosul Maxim Grecul 21 ianuarie (3 februarie) Cuviosul Maxim Grecul a fost fiul unui demnitar grec bogat din oraşul Arta (în Epir). El a primit o educaţie foarte bună. În tinereţe a călătorit...

Cuviosul Eftimie cel Mare

0
Cuviosul Eftimie cel Mare20 ianuarie (2 februarie) Eftimie, cetăţeanul cel ceresc, era fiu al împăraţilor care se numeau Pavel şi Dionisia, care erau oameni de bun neam şi împodobiţi cu toată...

Sfântul Macarie Egipteanul

0
Sfântul Macarie Egipteanul19 ianuarie (1 februarie) Patria acestui cuvios Macarie era Egiptul, iar satul său se numea Ptinapar. Părinţii lui erau de un nume cu cei mai vechi dintre sfinţi, strămoşii...

Cuviosului Macarie Alexandrinul

0
Cuviosului Macarie Alexandrinul19 ianuarie (1 februarie)   Cetatea Alexandriei a odrăslit pe un alt Cuvios Macarie, care era mai înainte vînzător de poame, iar Sfîntul Botez l-a primit după 40 de ani...

Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei

0
Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei  18 ianuarie (31 ianuarie)   Chipul cel viu şi fără de moarte al faptelor bune care s-a ridicat spre plăcerea lui Dumnezeu, adică Sfîntul Atanasie cel...

Cuviosul Antonie cel Mare

0
Cuviosul Antonie cel Mare17 ianuarie (30 ianuarie)   Cuviosul părintele nostru Antonie era de neam egiptean, născut din părinţi de bun neam, care aveau avuţie multă; şi fiind ei creştini, creştineşte îl...

Cuviosul Pavel Tebeul

0
Cuviosul Pavel Tebeul15 ianuarie (28 ianuarie)    Cuviosul Antonie, vieţuind în pustiul Egiptului cu ucenicii săi, după cum ne-au povestit Macarie şi Plotin, ucenicii lui, care l-au şi îngropat, că la nouăzeci de ani...

Cuviosul Ioan Colibaşul

0
Cuviosul Ioan Colibaşul15 ianuarie (28 ianuarie)   În vremea împărăţiei dreptcredinciosului împărat Leon cel Mare (457-474), era în Constantinopol - care se numeşte Roma cea nouă -, un om cu dregătoria de...

Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic

0
 Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic13 ianuarie (26 ianuarie) Împărăţind Liciniu păgînul (307-324), şi sîrguindu-se să placă foarte mult zeilor săi necuraţi, a dat poruncă grea asupra tuturor creştinilor: ca să fie...

Sfânta Muceniţă Tatiana

0
Sfânta Muceniţă Tatiana 12 ianuarie (25 ianuarie) Sfânta Muceniţă Tatiana s-a născut în Roma cea veche, din părinţi de neam mare, pentru că tatăl său a fost de trei ori antipat, însă binecredincios...

Cuviosul Teodosie cel Mare

0
Cuviosul Teodosie cel Mare  11 ianuarie (24 ianuarie) Pe Cuviosul Teodosie l-a odrăslit satul Mogarion, care se află în părţile Capadochiei, din părinţi binecredincioşi; tatăl său se numea Proeresie, iar mama...

Sfântul Mitropolit Filip al Moscovei şi al întregii Rusii

0
Sfântul Mitropolit Filip al Moscovei şi al întregii Rusii Acesta era cel pe care la anul 1566 Ivan cel Groaznic l-a chemat la Moscova pentru a fi aşezat pe scaunul de mitropolit. Nu...

Sfântul Mucenic Polieuct

0
Sfântul Mucenic Polieuct  9 ianuarie (22 ianuarie) Sfântul Mucenic PolieuctÎn vremea lui Deciu (249-251) şi Valerian (253-259), împăraţii Romei, erau doi ostaşi cinstiţi, Nearh şi Polieuct, din cetatea Melitinei, pămîntul Armeniei, care împrietenindu-se...

Sfinţii Mucenici Iulian şi Vasilisa

0
Sfinţii Mucenici Iulian şi Vasilisaşi cei împreună cu dânşii8 ianuarie (21 ianuarie) Iulian avea ca patrie Antinoia, cetatea Egiptului (alţii zic Antiohia Siriei), născut din părinţi renumiţi prin slavă şi bogăţie. Din tinereţile...

Cuvioasa Maică Sinclitichia

0
Cuvioasa Sinclitichia5 ianuarie (18 ianuarie) Cea numită cu numele Sinclitichia a fost din Macedonia. Auzind strămoşii ei despre iubirea de Dumnezeu şi credinţa în Hristos, ce se răspîndise în cetatea alexandrinilor,...

Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona

0
 Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona5 ianuarie (18 ianuarie) Împăratul Diocleţian (284-305), în anul întîi al prigonirii ce s-a făcut de dînsul asupra creştinilor, mergînd de la Roma, a intrat în cetatea...

Sfântul Mucenic Gordie

0
Sfântul Mucenic Gordie3 ianuarie (16 ianuarie) Mucenicul lui Hristos, Gordie, era din cetatea Cezareei, născut din părinţi creştini şi crescut în dreapta credinţă creştinească. Venind în vîrstă desăvîrşită, a fost chemat...

Cuvioasa Melania Romana

0
Cuvioasa Melania Romana Nu se făleşte Roma, cetatea cea mare, cea prea strălucită şi mult vitează, nici se înalţă şi se cinsteşte atîta pentru frumuseţea locului, pentru biruinţele ei, pentru vechimea şi...

Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

0
Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului31 decembrie (13 ianuarie)  Troparul: Apărătorule şi mărturisitorule al Ortodoxiei, luminătorule al neamurilor, fiule al Moldovei şi Părinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule, roagă-te...

Sfânta Muceniţă Anisia fecioara

0
Sfânta Muceniţă Anisia fecioara 30 decembrie (12 ianuarie) În vremea prigonitorului Maximian era o fecioară cu numele Anisia, născută în vestita cetate a Tesalonicului. Era născută din părinţi bogaţi şi...

Sfinţii paisprezece mii de prunci ucişi de Irod în Betleem

0
Sfinţii paisprezece mii de prunci ucişi de Irod în Betleem29 decembrie (11 ianuarie) Irod, văzînd că s-a batjocorit de magi, s-a mîniat foarte. Dar asupra cui s-a mîniat? Pe de...

Sfinţii douăzeci de mii de Mucenici arşi în biserica din Nicomidia

0
Sfinţii douăzeci de mii de Mucenici arşi în biserica din Nicomidia28 decembrie (10 ianuarie) Maximian, avînd al doilea an la împărăţie şi pregătindu-se prigoana cea cumplită împotriva creştinilor, sfînta credinţă în Hristos...

Proorocul Daniil şi cei împreună cu dânsul: Anania, Azaria şi Misail

0
Proorocul Daniil şi cei împreună cu dânsul: Anania, Azaria şi Misail  17 decembrie (30 decembrie)    Proorocul Daniil se trăgea din seminţie împărătească, din seminţia lui Iuda, şi fiind încă copil mic a fost...

Sfânta şi făcătoarea de minuni Teofana, împărăteasa

0
Sfânta şi făcătoarea de minuni Teofana, împărăteasa 16 decembrie (29 decembrie) Fericita Teofana era cu naşterea şi cu creşterea din Constantinopol, din seminţie împărătească, rudenie a trei împăraţi şi soţie de...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII