Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 6, vers 2.
Sfinți și Sfinte – persoanele care reprezintă trecerea de la cele ale trupului la cele ale duhului. Dacă am putea spune așa: „treapta dintre sfințirea omului și Sfințenia lui Dumnezeu”. O rubrică care a lipsit pe siteul nostru și lipsa căreia a prezentat mereu o lipsă, o gaură în pagina noastră. Desigur că la apariția fiecărei rubrici s-a aflat mereu un imbold. Care a fost imboldul acestei apariții. La rubrica „Întreaba preotul” a fost a fost trimisă o întrebare: Întrebarea 2146. Și mult stimatul credincios și-a împlinit munca trimițând la adresa noastră viața acestui mare Sfânt Monah Vitalie. De aceea vă spunem că am început această rubrică cu viața acestui sfânt nu pentru că doi dintre administratorii siteului nostru îi poartă numele ci la îndemnul credincioșilor care ne vizitează.
În încheierea descrierii vă spunem că vă așteptăm cu materiale (care să dețină și diacriticile românești – ă, î, ș, ț, â) care poate să completeze rubrica aceasta. Fiacere poate să contribuie însă să avem grijă să nu se repete. Trimiteți materialul la adresa de email a Mag. Vitalii Mereutanu pe care o găsiți la Contacte.
Vieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce plutesc, ale cărora nume deşi nu le ştim, pentru mulţimea lor, totuşi de luminoasa lor podoabă ne minunăm; astfel este şi cu luminarea sfinţilor.
Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.


administrația ortodoxia.md

Sfântul Mucenic Severian

0
Sfântul Mucenic Severian Împărăţind Liciniu, rău credinciosul împărat, cînd sfinţii patruzeci de mucenici au fost prinşi de Agricola, dregătorul Sevastiei, şi aruncaţi în temniţă, atunci era acolo un bărbat anume Severian, de neam...

Fericitului Nichita ascunsul, plăcut al lui Dumnezeu

0
Fericitului Nichita ascunsul, plăcutal lui Dumnezeu   Plăcutul lui Dumnezeu cel ascuns, fericitul Nichita, care se numea Hartularie, s-a născut în Constantinopol, din părinţi de neam bun şi trecînd prin lume şi în taină...

Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.

0
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani. Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naştere a primit de la Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul....

Cuviosul Serapion din Pskov

0
Cuviosul Serapion din Pskov Sfântul Serapion din Pskov s-a născut în cetatea Yuriev (sau Derpt, actualmente Tartu în Estonia), ce se afla sub cotropire germană romano-catolică, care urmărea să stârpească Ortodoxia. Părinţii lui erau...

Sfintele Părinte nostru Ioan, Arhiepiscopul Novgorodului

0
Sfintele Părintele nostru Ioan,Arhiepiscopul Novgorodului Noul făcător de minuni al Rusiei, sfîntul Ioan, s-a născut în marele oraş Novgorod, din părinţi binecredincioşi; tatăl său se numea Nicolae, iar maica sa, Christina. Avea...

Cuviosul Macarie de la Optina

0
Cuviosul Macarie de la Optina Cel ce avea să devină Sf. Macarie, s-a născut în anul 1788 în nobila familie Ivanov, fiind botezat cu numele Mihail în cinstea Sf. Mihail din Tver...

Cuviosul Părintele nostru David, care mai înainte a fost tâlhar

0
Cuviosul Părintele nostru David,care mai înainte a fost tâlhar Acest bun şi cuvios părinte David a fost mai înainte tîlhar. Petrecînd în pustia Ermopoliei şi făcînd multe răutăţi, pe mulţi ucidea, că era...

Sfinţii Mucenici Gomil şi Eudoxie şi cei împreună cu dânşii

0
Sfinţii Mucenici Gomil şi Eudoxieşi cei împreună cu dânşii Sfîntul Gomil a fost, pe vremea împărăţiei lui Traian Cezarul, mai mare în casele împărăteşti. Iar cînd Traian era cu mulţimea oştirilor sale...

Sfântul Mare Mucenic Procopie

0
Sfântul Mare Mucenic Procopie Sfântul Mare Mucenic Procopie a crescut în Ierusalim. El n-a fost numit de părinţii lui Procopie, ci Neania; iar Procopie a fost numit mai pe urmă de Însuşi...

Sfântul Profet Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan

0
Sfântul Profet Zaharia şi Dreapta Elisabeta,părinţii Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan Sfîntul prooroc Zaharia a fost fiul lui Varahie, preotul din Legea veche, avînd femeie din fiicele lui Aaron pe Elisabeta, sora Anei,...

Sfântul cneaz Gleb, botezat cu numele David

0
Sfântul cneaz Gleb, botezat cu numele David Sfântul Prinţ Gleb, botezat cu numele David, a fost unul din primii martiri ruşi cunoscuţi sub numele de "Purtători de pătimiri". El a pătimit împreună...

Sfinţii mucenici Urban, Teodor şi Medimn

0
Sfinţii mucenici Urban, Teodor şi Medimn În împărăţia răucredinciosului Valent, arienii în Constantinopol aveau mare putere, avînd sprijinitor pe împăratul cel orbit de acelaşi eres. Ridicînd prigonire asupra binecredincioşilor creştini, au izgonit pe...

Cuviosul Mucenic Atanasie

0
Cuviosul Mucenic Atanasie Cuviosul Mucenic Atanasie, egumenul (staretul) Mănăstirii Sfântului Simeon Stilitul, la Brest-LitovskSf. Mucenic Atanasie al Brest-ului a fost bielorus şi s-a născut în anul 1597 într-o familie de creştini numită Filipovici. El...

Sfânta Ermiona, una din fiicele lui Filip Apostolul

0
Sfânta Ermiona, una din fiicele lui Filip Apostolul Sfântul Apostol Filip (prăznuit pe 11 octombrie), care a botezat pe famenul Candachiei, a avut patru fiice, pe care Evanghelistul Luca le mărturiseşte de proorociţe...

Sfântul Mucenic Vavila

0
Sfântul Mucenic Vavila Păgînul împărat Numerian, petrecînd în Antiohia cea mare, într-una din zile a făcut mare praznic zeilor şi a adus atotspurcatele jertfe idolilor, amestecîndu-le cu sînge nevinovat, căci a junghiat...

Sfântul Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia

0
Sfântul Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia  Sfântul Aristion a fost episcopul Alexandriei Inferioare, în Cilicia (Asia Mică). Acesta s-a născut în orăşelul Aribazo, eparhia Apamea din Siria, la începutul celui de-al doilea secol,...

Sfântul Sfinţitul Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei

0
Sfântul Sfinţitul Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei Cetatea Nicomidia a fost moştenirea Sfîntului Antim, care din tinereţe avea obiceiurile bărbatului desăvîrşit. Cu floarea tinereţii sale aducea rodul cel copt al nerăutăţii, crescînd cu...

Sfânta Muceniţă Vasilisa din Nicomidia

0
Sfânta Muceniţă Vasilisa din Nicomidia În împărăţia rău credinciosului Diocleţian nici o altă cetate nu s-a înroşit cu sîngele mucenicilor aşa ca Nicomidia, întru care era atîta mulţime de credincioşi ucişi pentru Hristos, încît...

Părintele nostru Ioan Pustnicul, Arhiepiscopul Constantinopolului

0
Părintele nostruIoan Pustnicul, Arhiepiscopul Constantinopolului Cel între sfinţi Părintele nostru Ioan a fost pe vremea împăraţilor Iustin, Tiberie şi Mavrichie, născut în Constantinopol. Mai întîi a fost lucrător de aur, bărbat dreptslăvitor,...

Cuvioşii Antonie şi Teodosie din Lavra Pecerska.

0
Cuvioşii Antonie şi Teodosie din Lavra Pecerska. În vremea binecredinciosului cneaz Vladimir se năstea în anul 983 într-un sat de lângă Cernigov copilul Antipa. Acesta a fost atras de nevointa pentru Hristos...

Sfinţii Alexandru, Ioan şi Pavel, Patriarhii Constantinopolului

0
Sfinţii Alexandru, Ioan şi Pavel, Patriarhii Constantinopolului Sfîntul Alexandru a fost protopop şi horepiscop pe vremea Sfîntului Mitrofan, întîiul Patriarh al Constantinopolului, fiind înfrumuseţat cu toate faptele bune. Cînd s-a adunat în...

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

0
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinţă Sceptrul împărăţiei Romei luându-l cu nevrednicie păgânul Diocleţian, foarte mult se silea la necurata slujbă idolească. El mai întai...

Valeriu Gafencu – Sfântul Închisorii

0
Valeriu Gafencu - Sfântul Închisorii Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în localitatea Sângerei, judeţul Bălţi, în Basarabia. Tatăl său, Vasile Gafencu, a fost deputat în Sfatul Ţării, adunarea reprezentativă care...

Cuvioasei Macrina – sora Sfântului Vasile cel Mare

0
Cuvioasei Macrina sora Sfântului Vasile cel Mare Chipul acestui cuvînt ne arată că este o epistolă, scrisă de Sfîntul Grigorie de Nîssa, fratele ei, şi trimisă către Olimpie monahul. Dar, mulţimea...

Sfântul Gherman – apostol în insula Alaska

0
Sfântul Gherman - apostol în insula Alaska Sfântul Gherman a propovăduit Ortodoxia în insula Alaska, împreună cu alţi nouă misionari ruşi. Este primul sfânt ortodox de pe continentul American şi...

Sfânta Teodora de la Sihla – prima româncă trecută în rândurile sfinților

0
SF. TEODORA DE LA SIHLA Prima româncă trecută în rândurile sfinților 7 AUGUST S-a născut în satul Vânători, jud. Neamţ, pe la anul 1650. Era una dintre cele două fiice ale lui...

Sfîntul Mucenic Victor şi Muceniţa Ştefanida

0
Sfîntul Mucenic Victor şi Muceniţa Ştefanida(11 noiembrie) În vremea împărăţiei lui Antonin împăratul Romei, era un ostaş de fel din Italia, ostăşind sub stăpînirea voievodului Sebastian, cu numele Victor, care a crezut...

Sfântul monah Vitalie

0
Sfântul monah Vitalie În zilele preasfinţitului Ioan Milostivul, patriarhul Alexandriei (610-619), a mers în Alexandria un oarecare monah, Vitalie cu numele, din mănăstirea Cuviosului Sirida. Acest monah, fiind de şasezeci de ani,...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII