Acasă Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 6, vers 2.
Sfinți și Sfinte – persoanele care reprezintă trecerea de la cele ale trupului la cele ale duhului. Dacă am putea spune așa: „treapta dintre sfințirea omului și Sfințenia lui Dumnezeu”. O rubrică care a lipsit pe siteul nostru și lipsa căreia a prezentat mereu o lipsă, o gaură în pagina noastră. Desigur că la apariția fiecărei rubrici s-a aflat mereu un imbold. Care a fost imboldul acestei apariții. La rubrica „Întreaba preotul” a fost a fost trimisă o întrebare: Întrebarea 2146. Și mult stimatul credincios și-a împlinit munca trimițând la adresa noastră viața acestui mare Sfânt Monah Vitalie. De aceea vă spunem că am început această rubrică cu viața acestui sfânt nu pentru că doi dintre administratorii siteului nostru îi poartă numele ci la îndemnul credincioșilor care ne vizitează.
În încheierea descrierii vă spunem că vă așteptăm cu materiale (care să dețină și diacriticile românești – ă, î, ș, ț, â) care poate să completeze rubrica aceasta. Fiacere poate să contribuie însă să avem grijă să nu se repete. Trimiteți materialul la adresa de email a Mag. Vitalii Mereutanu pe care o găsiți la Contacte.
Vieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce plutesc, ale cărora nume deşi nu le ştim, pentru mulţimea lor, totuşi de luminoasa lor podoabă ne minunăm; astfel este şi cu luminarea sfinţilor.
Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.


administrația ortodoxia.md

Sfântul şi fericitul Iacob de la Boroviţchi

0
Sfântul şi fericitul Iacob de la Boroviţchi 5 noiembrie (23 octombrie) Patria cea de jos a fericitului Iacob şi naşterea sa, unde şi din cine s-a născut, nu se ştie de noi, tăinuindu-se...

Cuviosul Nichita Zăvorâtul (Închisul) din Pecersca, episcopul marelui Novgorod

0
Cuviosul Nichita Zăvorâtul (Închisul) din Pecersca,episcopul marelui Novgorod 31 ianuarie (13 februarie)     Sunt unii ostaşi viteji, care nu în ceată s-au obişnuit a face război, ci cîte unul se reped asupra vrăjmaşului lor;...

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

0
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica 11 aprilie (24 aprilie)   Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut la 7 octombrie, 1787 în Bucureşti, aproape de biserica Sfîntul Visarion. Din sfîntul botez a...

Cuviosul Părintele nostru Cozma, Episcopul Maiumei, făcătorul de canoane

0
Cuviosul Părintele nostru Cozma, Episcopul Maiumei, făcătorul de canoane25 octonbrie (12 octombrie) Părinţii Sfîntului Ioan Damaschin vieţuind în cetatea Damascului, au luat la dînşii pe un copil sărman şi anume pe Cozma, care...

Părintele nostru Ştefan Mărturisitorul

0
Părintele nostru Ştefan Mărturisitorul15 decembrie (28 decembrie) Cuviosul părintele nostru Ştefan era de neam din Capadocia cea mare, născut din părinţi creştini, care l-au crescut întru viaţă cuviincioasă. Deci copilul, fiind din...

Cuvioasa Maica noastră Pelaghia, care mai înainte a fost desfrînată

0
Cuvioasa Maica noastră Pelaghia, care mai înainte a fost desfrînată21 octombrie (8 octombrie) Mare mulţumire sîntem datori a da întodeauna Domnului nostru, că nu voieşte moartea păcătoşilor, ci aşteaptă cu îndelungă...

Dreptul Avraam şi nepotul său Lot

0
Dreptul Avraam şi nepotul său Lot Avraam s-a născut prin secolul al doisprezecelea înainte de Hristos la Ur, în ţinutul caldeenilor. Se trăgea din neamul lui Sem şi era căsătorit cu Sarah, rămasă...

Sfanta mare Muceniţă Ketevan, regina Georgiei

0
Sfanta mare Muceniţă Ketevan, regina Georgiei Sfînta Mare muceniţă Ketevan era descendentă din familia imperială Bagration şi era strănepoata a împăratului Constantin din Kartalin (1469-1505). Devenită soţia lui David, urmaşul împăratului Alexandru...

Preacuviosul Ioan de la Rila

0
Preacuviosul Ioan de la Rila  1 noiembrie (19 octombrie) Sfântul Ioan de la Rila, marele ascet spiritual al Bisericii Ortodoxe Bulgare şi din-Rai-păzitor al poporului bulgar, s-a născut  în anul 876 in satul...

Sfântul Nou-mucenic Evghenie Ostaşul

0
Sfântul Nou-mucenic Evghenie Ostaşul Sfântul Nou-mucenic Evghenie Rodionov s-a născut în 23 mai 1977, în apropiere de Moscova – anume, în satul Kurilovo, în apropiere de oraşul Podolsk. A fost singurul copil...

Sfântului Ierarh Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

0
Sfântul Ierarh Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului2 iunie (15 iunie) Sfîntul Nichifor, marele ajutător al dreptei credinţe, s-a născut în Constantinopol, din părinţi binecredincioşi şi temători de Dumnezeu, anume Teodor şi Evdochia. Tatăl...

Cuviosul Maxim Grecul

0
Cuviosul Maxim Grecul 21 ianuarie (3 februarie) Cuviosul Maxim Grecul a fost fiul unui demnitar grec bogat din oraşul Arta (în Epir). El a primit o educaţie foarte bună. În tinereţe a călătorit...

Sfânta Muceniţă Evghenia Fecioara

0
 Sfânta Muceniţă Evghenia Fecioara6 ianuarie (24 decembrie) Comod, urmînd la împărăţia Romei, după tatăl său Marcu, pe cînd avea şapte ani de împărăţie, a fost ales eparh peste tot Egiptul un...

Sfântul Ierarh Levchie Mărturisitorul

0
Sfântul Ierarh Levchie Mărturisitorul20 iunie (3 iulie) Pe vremea închinătorilor la idoli, cînd păgînii împăraţi ai Romei stăpîneau Răsăritul şi Apusul, era în Alexandria un bărbat cinstit cu numele Evdichie. Acela era simplu...

Sfântul Mucenic Sebastian

0
Sfântul Mucenic Sebastian 18 decembrie (31 decembrie) Sfîntul Sebastian, bărbatul cel binecredincios, s-a născut în cetatea Narvoniei, iar în Mediolan a crescut şi a învăţat carte. El era atît de plăcut şi iubit...

Sfântul Sfinţit Mucenic Grigorie, Episcopul Armeniei celei mari

0
Sfântul Sfinţit Mucenic Grigorie,Episcopul Armeniei celei mari   Luminătorul Armeniei celei mari, Sfîntul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un...

Sfântul Mucenic Anastasie Persul

0
Sfântul Mucenic Anastasie Persul22 ianuarie (4 februarie) Cînd Sfînta Cetate Ierusalim a fost luată de Hosroe, regele Persiei, iar acele sfinte locuri unde a petrecut Hristos Domnul nostru şi a suferit...

Sfântul Cneaz Alexandru Nevski

0
Sfântul Cneaz Alexandru Nevski23 noiembrie (6 decembrie) În 1219, Alexandru s-a născut în familia cnezilor din Suzdal. Părinţii săi erau creştini foarte credincioşi, care „erau prezenţi la toate sfintele slujbe ce...

Sfântul Sfinţitul Mucenic Ignatie, Purtătorul de Dumnezeu

0
Sfântul Sfinţitul Mucenic Ignatie, Purtătorul de Dumnezeu 20 decembrie (2 ianuarie) 20 decembrie (2 ianuarie) Traian, luînd sceptrul împărăţiei romanilor, episcop al Bisericii Antiohiei era Sfîntul Ignatie, cel cu...

Sfântul Mucenic Vavila

0
Sfântul Mucenic Vavila Păgînul împărat Numerian, petrecînd în Antiohia cea mare, într-una din zile a făcut mare praznic zeilor şi a adus atotspurcatele jertfe idolilor, amestecîndu-le cu sînge nevinovat, căci a junghiat...

Sfânta Muceniţă Sofia şi cele trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea)...

0
Sfânta Muceniţă Sofia şi cele trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea). Pe timpul împărăţiei lui Adrian (117-138), împăratul rău-credincios al romanilor, era în Roma o văduvă...

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Daniil Sihastrul

0
Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Daniil Sihastrul 18 decembrie (31 decembrie)    Cuviosul Părintele nostru Daniil Sihastrul a fost unul din cei mai mari sfinţi pe care i-a odrăslit pămîntul Moldovei, mare dascăl al...

Sfântul Teodor Mărturisitorul şi a fratelui său, Cuviosul Teofan

0
Sfântul Teodor Mărturisitorul şi a fratelui său, Cuviosul Teofan27 decembrie (9 ianuarie) Din cei ce au voit a pătimi pentru Hristos sînt unii care au suferit numai pentru credinţa...

Sfântul Mucenic Roman şi copilul Varula

0
Sfântul Mucenic Roman şi copilul Varula18 noiembrie (1 decembrie) Sfîntul Mucenic Roman era de neam din Palestina. El a fost diacon al bisericii Cezareii, iar în vremea prigoanei, ce se ridicase de păgîni...

La începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinţii Mucenici Macabei

0
Acesti sfinti martiri au trait sub domnia regelui Siriei Antioh Epifaniu, din dinastia Seleucizilor (175-164 i.Hr.) care, dupa ce a adus in sclavie poporul evreu, a incercat sa constrânga pe fiii lui Israel sa...

Părintele nostru Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului

0
Părintele nostru Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului18 decembrie (31 decembrie) Sfântul Modest, patriarhul Ierusalimului, s-a născut din părinţi ortodocşi, în oraşul Sebastia. Tatăl său se numea Eusebiu, iar mama lui Teodula, care...

Sfântul nou-mucenic Ahmed – “mărturisitorul musulman” al lui Hristos

0
Sfântul nou-mucenic Ahmed – “mărturisitorul musulman” al lui Hristos Ofiţerul turc Adevărul este că toţi sfinţii mor cu privirea aţintită la Înviere şi credinţa neclintită în Iisus Hristos Cel înviat, Care stă...

Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie

0
Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie Atunci când se foloseşte superlativul în legătură cu o persoană, dacă facem abstracţie de Evanghelie şi de creştinism, putem să ne gândim...

Cuviosul Avramie de Smolensk

0
Cuviosul Avramie de Smolensk 21 august (3 septembrie) Cuviosul Avramie era născut şi crescut în cetatea Smolensk. El a fost cerut de la Dumnezeu prin rugăciunile şi milosteniile părinţilor săi, căci deşi...

Cuviosul Ioan Scărarul

0
Cuviosul Ioan Scărarul30 martie (12 aprilie)   Care patrie şi cetate a odrăslit şi a crescut pe acest viteaz nevoitor, Ioan Cuviosul, mai înainte de pustniceştile lui nevoinţe, cu siguranţă nu...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII