Acasă Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Proloagele Sfinților și a Sfintelor

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 6, vers 2.
Sfinți și Sfinte – persoanele care reprezintă trecerea de la cele ale trupului la cele ale duhului. Dacă am putea spune așa: „treapta dintre sfințirea omului și Sfințenia lui Dumnezeu”. O rubrică care a lipsit pe siteul nostru și lipsa căreia a prezentat mereu o lipsă, o gaură în pagina noastră. Desigur că la apariția fiecărei rubrici s-a aflat mereu un imbold. Care a fost imboldul acestei apariții. La rubrica „Întreaba preotul” a fost a fost trimisă o întrebare: Întrebarea 2146. Și mult stimatul credincios și-a împlinit munca trimițând la adresa noastră viața acestui mare Sfânt Monah Vitalie. De aceea vă spunem că am început această rubrică cu viața acestui sfânt nu pentru că doi dintre administratorii siteului nostru îi poartă numele ci la îndemnul credincioșilor care ne vizitează.
În încheierea descrierii vă spunem că vă așteptăm cu materiale (care să dețină și diacriticile românești – ă, î, ș, ț, â) care poate să completeze rubrica aceasta. Fiacere poate să contribuie însă să avem grijă să nu se repete. Trimiteți materialul la adresa de email a Mag. Vitalii Mereutanu pe care o găsiți la Contacte.
Vieţile şi laudele sfinţilor se aseamănă cu lumina stelelor; căci precum stelele sînt întărite cu aşezarea pe cer şi toată partea cea de sub ceruri o luminează, încît acelea care se văd de indieni, nu se ascund nici de sciţi, apoi pămîntul şi marea le luminează şi îndreptează corăbiile ce plutesc, ale cărora nume deşi nu le ştim, pentru mulţimea lor, totuşi de luminoasa lor podoabă ne minunăm; astfel este şi cu luminarea sfinţilor.
Sfinților mucenici rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.


administrația ortodoxia.md

Predică la Praznicul Naşterii Maicii Domnului

0
  Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea (Tropar)        Fraţi creştini, Ziua naşterii fiilor lui Adam şi a Evei, era socotită ca o zi de triste-ţe pentru cei ce se năşteau...

Sfântul monah Vitalie

0
Sfântul monah Vitalie În zilele preasfinţitului Ioan Milostivul, patriarhul Alexandriei (610-619), a mers în Alexandria un oarecare monah, Vitalie cu numele, din mănăstirea Cuviosului Sirida. Acest monah, fiind de şasezeci de ani,...

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei

0
Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei16 noiembrie (29 noiembrie)      Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pămînt cu asemănare omenească să mîntuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecînd...

Sfânta mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena

0
Sfânta mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena Bucură-te, Sfântă Întocmai cu Apostolii Maria-Magdalena, care cu credinţă apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus! (Stihuri pe glasul întâi) 1.  Din negura pierzării, Hristos...

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

0
Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare,Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur  30 ianuarie (12 februarie)     Pricina praznicului acestuia a fost în acest chip: în zilele împărăţiei...

Sfîntul Mucenic Victor şi Muceniţa Ştefanida

0
Sfîntul Mucenic Victor şi Muceniţa Ştefanida(11 noiembrie) În vremea împărăţiei lui Antonin împăratul Romei, era un ostaş de fel din Italia, ostăşind sub stăpînirea voievodului Sebastian, cu numele Victor, care a crezut...
alt

Sfînta Matrona din Moscova

0
Sfînta Matrona din Moscova  19 aprilie (2 mai) Nascuta in anul 1881, in gubernia Tula, intr-o familie de tarani saraci, cu patru copiii, semnele alegerii ei de catre Domnul...

Sfânta Muceniţă Lucia Fecioara

0
Sfânta Muceniţă Lucia Fecioara 13 decembrie (26 decembrie)   Când se răspîndea prin toate părţile Siciliei cinstirea Sfintei muceniţe Agatia şi poporul Siracuzei venea de departe să se închine sfîntului ei mormînt, în cetatea...

Sfântul Serafim de Virița – O scrisoare către un fiu duhovnicesc

0
Sfântul Serafim de Virița – O scrisoare către un fiu duhovnicesc Urmatorul text cuprinde o scrisoare trimisa de catre Parintele Serafim unui fiu duhovnicesc, episcop, care era într-o închisoare sovietică....

Sfânta Muceniţă Susana

0
Sfânta Muceniţă Susana In împărăţia lui Diocleţian şi Maximian Hercule, a fost în Roma un preot pe nume Gavinie, frate bun cu Gaius, papa Romei. Acest preot, fiind ...

Sfântul Cneaz Alexandru Nevski

0
Sfântul Cneaz Alexandru Nevski23 noiembrie (6 decembrie) În 1219, Alexandru s-a născut în familia cnezilor din Suzdal. Părinţii săi erau creştini foarte credincioşi, care „erau prezenţi la toate sfintele slujbe ce...

Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul

0
Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul20 noiembrie (3 decembrie) Ales în ceata sfinţilor lui Dumnezeu, acesta s-a bucurat de o cinstire deosebită printre credincioşii Bisericii Ortodoxe Române. La aceasta a contribuit şi...
alt

Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, mare făcător de minuni

0
Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, mare făcător de minuni 12 decembrie (25 decembrie) Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născîndu-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi...

Sfânta Cuvioasă Taisia

0
Sfânta Cuvioasă Taisia21 octonbrie (8 octombrie) Sfânta Taisia a trăit în Egipt în secolul al V-lea. Rămasă orfană după moartea părinţilor ei instăriţi, ea a dus o viaţă evlavioasă,...

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

0
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul20 iulie (2 august) Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul şi a zis: "Până când veţi şchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi Lui! Şi dacă este...

Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop

0
Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop La aproximativ 15 kilometri de oraşele Hunedoara şi Haţeg, în apropierea fostei aşezări Sarmizegetusa romană, se află străvechea mănăstire Prislop, sau a Silvaşului, ctitorie a...

Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

0
Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei    Sfântul Ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava în familia Barilă. Părinţii săi Leontie şi Misira, binecredincioşi creştini, români de neam, aveau rudenii în...

Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Asia Mică

0
Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Asia Mică 1 noiembrie (14 noiembrie) Sfinţii Cosma şi Damian, protectorii căsniciei creştine Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia,...

Sfânta Muceniţă Serafima Fecioara

0
Sfânta Muceniţă Serafima Fecioara29 iulie (11 august) În zilele păgînilor împăraţi ai Romei, ridicîndu-se prigonire înfricoşată împotriva creştinilor, mulţi credincioşi de prin toată lumea au pătimit pentru Hristos diferite munci. Sfînta...

Sfinţii Mucenici Mărturisitori Gurie, Samon şi Aviv

0
Sfinţii Mucenici Mărturisitori Gurie, Samon şi Aviv 28 noiembrie (15 noiembrie) Cînd Biserica lui Dumnezeu era prea mult prigonită de slugile diavolului Diocleţian şi Maximian şi era înconjurată de multe primejdii, ca o...

Sfântul Mucenic Marcel, Episcopul Romei, şi cei împreună cu el

0
Sfântul Mucenic Marcel, Episcopul Romei, şi cei împreună cu el7 iunie (20 iunie) Sfîntul Marcel a fost de neam din Roma. Tatăl său se numea Benedict, care a luat scaunul episcopiei după...

Sfântul cneaz Gleb, botezat cu numele David

0
Sfântul cneaz Gleb, botezat cu numele David Sfântul Prinţ Gleb, botezat cu numele David, a fost unul din primii martiri ruşi cunoscuţi sub numele de "Purtători de pătimiri". El a pătimit împreună...

Cuvioşii Antonie şi Teodosie din Lavra Pecerska.

0
Cuvioşii Antonie şi Teodosie din Lavra Pecerska. În vremea binecredinciosului cneaz Vladimir se năstea în anul 983 într-un sat de lângă Cernigov copilul Antipa. Acesta a fost atras de nevointa pentru Hristos...

Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana

0
Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana 11 noiembrie (29 octombrie) Sfânta Cuvioasa Muceniţă Anastasia Romana In vremea împăraţilor Deciu şi Valerian şi a ighemonului Prov, era o mănăstire mică de fecioare în apropiere de...

Sfântul Apostol Filip

0
Sfântul Apostol Filip14 noiembrie (27 noiembrie) Lîngă Marea Galileii era o cetate care se numea Betsaida, aproape de Horazin şi Capernaum. Iar Betsaida înseamnă în limba evreiască, "Casa Vînătorilor", pentru...

Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

0
Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului31 decembrie (13 ianuarie)  Troparul: Apărătorule şi mărturisitorule al Ortodoxiei, luminătorule al neamurilor, fiule al Moldovei şi Părinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule, roagă-te...

Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie

0
Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie Atunci când se foloseşte superlativul în legătură cu o persoană, dacă facem abstracţie de Evanghelie şi de creştinism, putem să ne gândim...

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor

0
Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor Pe vremea împărâţei păgânului împărat Iulian, depărtatul de Dumnezeu, s-a pornit o cumplită prigoană împotriva creştinilor, ca un vifor şi furtuna, încât s-a tulburat toată...

Sfântul Mucenic Uar, cei şapte dascăli, precum şi fericita Cleopatra şi fiul ei Ioan

0
Sfântul Mucenic Uar, cei şapte dascăli, precum şi fericita Cleopatra şi fiul ei Ioan 1 noiembrie (19 octombrie) În vremea împărăţiei lui Maximilian, păgînul împărat al Romei, era în Egipt un ostaş viteaz anume...

Sfântul Serghie de Radonej

0
Sfântul Serghie de Radonej    Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Serghie s-a născut în cetatea Rostovului, din părinţi binecredincioşi, pe nume Chiril şi Maria. Deci, l-a ales pe...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII