+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei

0
TREI RUGĂCIUNI CARE SE CITESC LA ÎNCEPUTUL ZILEI Rugăciunea I Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi...

+++ Rugăciune de laudă și mulțumire

0
RUGĂCIUNE DE LAUDĂ ȘI MULŢUMIRE În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori...

+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul

0
Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă mie toate greşelile făcute cu...

+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

0
Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare Ştiu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtăşesc cu preacurat Trupul Tău, şi cu scump Sângele Tău, şi sunt vinovat, şi osânda îmi mănânc şi-mi beau, nesocotind Trupul şi...

+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)

0
Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom) Prima rugăciune Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici mi se cade, ca să intri sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este...

+++Rugăciune înainte de spovedanie

0
Rugăciune înainte de spovedanie.   Ascultă-mă, Domnul meu şi Ziditorul meu, ascultă-mă iaraşi pe mine, păcătosul şi nevrednicul robul Tău, că de multe ori Ţi-am făgăduit să-mi schimb viaţa mea cea rea...

+++ Rugăciune la începutul Postului Mare

0
Rugăciune la începutul Postului Mare Dumnezeule Cel Prea Înalt, Care eşti slăvit de toată făptura cu cântări de laudă, Cel Ce Te odihneşti pe scaunul slavei, dar nu Te depărtezi nici de scaunele inimilor...

+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume

0
Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume Dumnezeul meu, să nu-i părăsești pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toți lângă Tine. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă...

+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de...

0
Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică,...

+++Rugăciune pentru cei nefericiţi

0
Rugăciune pentru cei nefericiţi    Doamne, norii negri ai nefericirilor se grămădesc asupra capului meu şi întristările mă chinuie. Dar, deşi sufăr, nu îndrăznesc să cârtesc asupra Ta, Preabunule, Căci Tu eşti...

+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele

0
Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele.    Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi duhurile necurate nu-mi dau pace, dar întru Tine îmi pun toata nădejdea şi pazei Tale mă încredinţez...

+++Rugăciune la vreme de ispită

0
Rugăciune la vreme de ispită   În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care...

+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu

0
Rugăciune pentru vederea păcatului propriu Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desăvîrşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi...

+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.

0
Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te-ai născut din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria și în iesle ca un prunc ai fost...

+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții

0
Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții Îndurate Doamne, Cel mult milostiv şi plin de bunătate, Domnul puterilor şi Împăratul veacurilor, cu frică şi cu ruşine, întru cutremurare şi cu pocăinţă Te chem să...

+++ Rugăciunea celui întemnițat

0
Rugăciunea celui întemniţat Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit a Te răstigni pentru mântuirea noastră, a păcătoşilor, întinde mâna Ta cea tare şi braţul Tău cel milostiv peste mine, păcătosul Tău...

+++ Rugăciune pentru o moarte bună

0
RUGĂCIUNE PENTRU O MOARTE BUNĂ Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta, cu inimă înfrântă şi zdrobită; ţie îţi încredinţez ceasul cel din urmă al vieţii mele şi ceea...

+++ Rugăciunea unui judecător

0
Rugăciunea unui judecător Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei. În...

+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic

0
Rugăciune pentru părintele duhovnic Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte...

+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos

0
Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos 1. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos - de slavă şi de mulţumire Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt, Preaplin de Iubire, Multîndurător, Multiertător, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit...

+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel – Rugăciune la Râul Iordan

0
Rugăciunile unui pelerin în IsraelRugăciune la Râul Iordan Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care din mi­lostivire pentru a noastră mântuire, Dumnezeu de­plin rămânând, ai luat şi firea noastră omenească, făcându-Te întru toate asemenea nouă,...

+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel – Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului

0
Rugăciunile unui pelerin în IsraelRugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului Doamne Dumnezeule, Fiul Tatălui, Mieluşelul lui Dumnezeu venit spre junghiere, Cel ce cu dum­nezeiasca Ta smerenie ai făcut peştera palat şi pe...

+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel – Rugăciune la Nazareth

0
Rugăciunile unui pelerin în Israel Rugăciune la Nazareth Cui ne vom ruga, Doamne, în acest loc binecuvântat de pe pământ? Ţie, Cel care Te-ai întrupat aici şi Te-ai numit în viaţa Ta pământească...

+++ Rugăciunea celor care merg la judecată

0
Rugăciunea celor care merg la judecată Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost judecat de arhiereii, preoţii, cărturarii şi fariseii timpului în faţa lui Pilat, şi osândit: Pentru rugăciunile...

+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate

0
Rugăciune pentru isgonirea duhurilor necurate Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a tuturor Sfinţilor Tăi, a Sfântului... şi a Sfinţilor a căror pomenire azi săvârşim......

+++ Rugăciune pentru prigonitori

0
Rugăciunea pentru prigonitori Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; prin care toate s-au făcut şi de toate ai grijă cu milă şi cu îndurări: Veghează, ascultă şi cercetează pe robul Tău;...

+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii

0
Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Miluieşte, smereşte şi adă la cunoştinţa adevărului, pe cei ce caută să ne facă nouă rău şi Sfintei...

+++ Rugăciune pentru elevi de la școală

0
Rugăciune pentru elevi de şcoală Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; ascultă cererea robului Tău... dă-i crier luminat, minte ageră, judecată grabnică, dreaptă, adevărată şi luminată, ca să poată răspunde cu...

+++ Rugăciune pentru cei din închisori

0
Rugăciune pentru cei din închisori Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru. Cel ce ai isbăvit pe Iosif şi Sfântul Apostol Petru din legături şi din temniţe, fără de nici o vătămare. Cu smerenie mă...

+++ Rugăciune pentru căsătorie

0
Rugăciune pentru căsătorie Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Tu ai zis prin gura ucenicului Tău „Bine este omului de femeie să nu se atingă, dar pentru a nu cădea în...

Ultimele articole

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII