În data de 16 februarie 2023, în incinta Instituției Publice Gimnaziul Rădeni, profesoara de Religie, doamna preoteasă MANOLE Olesea, a susținut în cadrul procesului de atestare o lecție publică cu elevii clasei a III-a la subiectul „Duminica – ziua Domnului” și a organizat o activitate extrașcolară cu elevii claselor a II-a – a IX-a dedicată mamei. Activitățile organizate au fost asistate de membrii comisiei de atestare a instituției de învățământ și a invitaților: IORDACHESCU Veaceslav, șef al Cabinetului metodic, profesor de religie grad didactic I (unu) și preotul  GONCEAR Ion, metodist al protopopiatului Strășeni.

Lecția desfășurată cu elevii clasei a III-a a demonstrat relația apropiată dintre elevi și profesoara de religie, precum și atașarea acestora față de disciplina opțională religie. Scopul lecției „Duminica – ziua Domnului” a fost conștientizarea de către elevi a modul în care un creștin trebuie să petreacă „Dies Domine”. Demersul didactic a fost proiectat din perspectiva constructivistă implicând toți elevii prin alternarea metodelor de lucru: individual, în grupuri și frontal. În cadrul lecției elevii au descoperit motivele biblice ale cinstirii zilei de duminică precum și istoricul devenirii acesteia drept zi de odihnă, nu doar pentru noi, cei de astăzi, dar și pentru locuitorii Imperiului Roman din timpul împăratului Constantin cel Mare.

Activitatea extrașcolară cu genericul „Mama, mama mea creștină” și-a propus să promoveze importanța femeii pentru societatea contemporană. Activitatea a atins strunele sufletești ale elevilor și profesorilor participanți, fiecare regăsindu-se în versurile recitate. Scopul activității a fost nu doar educarea respectului față de mamă, dar și educarea dragostei și a respectului față de familie – cardul ideal pentru socializarea ființei umane, ale perpetuării tradițiilor și a valorilor specifice familiei creștine. Activitățile desfășurate au fost evaluate de către membrii comisiei de atestare cu calificativul „Foarte bine”.