Perioada de alese bucurii duhovnicești a sosit, pentru unii greu pentru alții bucurie de posibilități la trezirea conștiinței, și pentru unii timp de a urca pe scara desăvîrșirii. În perioada respecrivă avem Stăpîn blând și iubitor de oameni care nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Dar să ne desprindem de lucrurile cele lumești și să folosim tot răgazul cu cele duhovnicești.Pentru că firea omenească e trîndavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceia Stăpînul cel iubitor de oameni, ca un tată iubitor, a izvodit leacul postului, ca să ne desprindă de plăceriși să ne ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. Mulți se întreabă ce este postul? Aici aș răspunde cu cuvintele Sfîntului Ioan Gură de Aur:( Postul este mama tuturor bunătăților, dascălul cumințeniei și al întregii virtuți.) (Postul este seninătatea sufletelor noastre, podoaba bătrinilor, pedagogul tinerilor, învățătorul celor ce trăesc în curăție trupească și sufletească. Postul împodobește ca o diademă orice vîrstă și pe bărbați și pe femei) Și aș încheia cu in sincer citat al aceluiaș Sfînt Părinte : Postul este maica întregii înțelepciuni și izvorul a toată filosofia, temelia acestei vieți spirituale, este învățătorul nostru.