Problema menirii vieţii noastre este de o însemnătate hotărâtoare, căci priveşte cel mai de preţ lucru pentru om: scopul existenţei sale pe pământ. Dacă omul are atitudinea potrivită în această privinţă, dacă îşi conştientizează adevărata menire, atunci este capabil să dea piept aşa  cum trebuie cu întâmplările neînsemnate şi cu cele de zi cu zi ale vieţii sale, precum relaţia cu aproapele său, studiile sale, profesiunea sa, căsătoria sa, naşterea şi creşterea copiilor săi. Însă dacă nu îmbrăţişează atitudinea potrivită în această privinţă fundamentală, atunci va da greş şi în celelalte ţeluri ale vieţii sale. Căci ce înţeles ar mai putea avea acestea, atunci când întreaga viaţă omenească nu şi-a găsit un înţeles? Încă din cel dintâi capitol al Sfintei Scripturi, ni se descoperă scopul vieţii, atunci când scriitorul cel sfânt spune că Dumnezeu l-a făcut pe om „după chipul Său şi întru asemănare”.Prin aceasta ne încredinţăm de marea dragoste pe care Dumnezeul cel în Treime o poartă omului. El nu vrea ca acesta să fie o făptură oarecare, cu anume daruri (harisme), cu anume însuşiri, cu o anume superioritate asupra restului zidirii, ci vrea ca el să fie un dumnezeu prin Har.Omul trebuie să vadă binele și să se bucure de rezultatul oricărei fapte, să nu fie cârcotaș, să nu vadă doar neghina din grâu. Omul care muncește ordonat și este puternic în cuvântul său față de propria persoană și față de semeni va fi împlinit, văzând binele ieșind din mintea și mâinile sale.

Să nu vă leneviți, fraților, de a voastră mântuire, nici să petreceți cu dobitoacele, fără de înfrânare mâncând și bând, că nu spre această viață ne-a ales pe noi Hristos, ci la Împărăția cerească ne-a chemat și poruncă ne-a dat nouă, pe care, făcând-o, vom intra într-însa. Pentru că prin multe încercări se cade nouă a intra în Împărăția cerului și cei ce se nevoiesc o răpesc pe ea. Că nevoința aceea silește pe Dumnezeu și ne dăruiește viața, că El știe inimile noastre, dacă ne ostenim pentru Dânsul cu adevărat, în rugăciuni și în privegheri, alergând la Biserică să slăvim pe Dumnezeu, Făcătorul nostru, Care la moștenirea îngerească ridică pe oamenii cei ce slujesc Lui și se ostenesc pe ei înșiși pentru Dumnezeu și trec cu vederea viața aceasta de puținã vreme. Că aceștea cunoscuți sunt lui Dumnezeu. Că și singuri știți pe Apostolul Pavel, care zice că cei nedrepți nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, nici desfrânații, nici sodomiții, nici tâlharii, nici clevetitorii, nici cei ce iau mită. Că cel ce s-a încurcat întru acestea cu greu este și a se numi măcar creștin, dar să mai aștepte încă și milă de la Dumnezeu.