Dacă ai semănat

bine

un grăunte

dar ai uitat

unde

nu fi trist.

Îl vei găsi…

când îţi va săruta

genunchii

şi mâinile

şi fruntea…

cu adânci plecăciuni

în faţa

Secerătorului.

Prot. Nicolae Jelihovschii

1996