Cea mai puternică armă împotriva ghîndurilor păcătoase este rugăciunea, mai cu seamă rugăciunea lui Iisus. Dar mai există și alte mijloace de luptă.Împotriva ghindurilor de slavă deșartă și înfumurare, trebue să ne amintim că trupul nostru va putrezi, împotriva măndriei – să ne aducem aminte că numai mîndria mănîncă toate faptele cele bune; împotriva pomenirii de rău – să ne rugăm pentru vrăjmași, împotriva osîndirii – să ne mustrăm din pricina mîndriei, să ne amintim păcatele noastre și să ne rugăm ca Domnul să-l îndrepte pe cel căzut în păcat și să-l miluiască; împotriva gîndurilor hulitoare – să nu acordăm atenție hulei și să o atribuim divolilor, să o mărturisim la spovedanie, să citim o rugăciune pentru cei împotriva căruia este hula; împotriva ghîndurilor deșarte – să citim Sfînta Scriptură și să cugetăm la Dumnezeu și la cele dumnezeiești; împotriva gîndurilor deșarte – să pomenim înfricoșătoarea judecată, chinurile veșnice.