Sâ nu se afle cineva fără de roadă. Cel ce seamănă în trupul său îndulcirea lumii acesteia, desfătări, ospețe de seară într-o atmosferă necreștină, din trup va secera stricăciune. Iar cel ce seamănă în duh rugăciune, ajunare și priveghere, din duh va secera viață veșnică. Luați seama și vedeți că nicidecum nu se laudă cel ce se desfătează, nici cei ce râd, nici cei ce joacă, că acestea păgânii le fac. Iar legea creștinilor este în acest fel: fericiți cei săraci cu duhul, fericiți cei ce plâng, fericiți cei milostivi, fericiți cei izgoniți, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei vorbiți de rău, fericiți cei ce se înfrânează, fericiți cei ce au păzit Botezul curat, fericiți cei ce pentru Hristos s-au lepădat de lumea aceasta, fericite sunt trupurile feciorelnicilor, fericiți cei ce au femei ca și când n-ar avea, fericiți cei ce priveghează și se roagă, fericiți cei ce văd mai înainte pe Cel ce va să vie să judece viii și morții și-și pregătesc răspunsul, fericiți cei ce lăcrimează în rugăciune și în cântare de psalmi. Acestea sunt ale dumnezeieștii Scripturi a dreptcredincioșilor.  Și, oare care Scriptură fericește pe cei ce cântă din fluier sau din alăută, sau râd, sau pe cei ce se desfătează, sau pe cei ce se îmbată, sau pe cei ce se înverșunează și joacă, sau pe cei ce iubesc lumea aceasta? Stăpânul nostru nu ne-a învățat acestea, ci mai vârtos le-a osândit, zicând: „Vai vouă care râdeți acum și vă desfătați, că veți plânge și vă veți tângui!”.