Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Episcop de Orhei, Liceul Teoretic A. Donici din Peresecina r-l. Orhei, a găzduit Seminarul Teoretico-Practic: EDUCAȚIE RELIGIOASĂ PRIN VALORI ȘI MODELE.

Responsabili de organizare și buna desfășurare a Seminarului au fost desemnați Dna. Rodica Agafean, DGE Orhei, Dl. Ion Chistol Directorul Liceului A. Donici din Peresecina, Dna Sfetlana Toma, Profesor Religie din Liceu, Dna. Dvornic Liubovi, alte persoane.

Partea practică a Seminarului a fost ghidată de Dna Sfetlana Toma moderând ora publică: Muzica în viața tinerilor (clasa a VII) și Dna. Dvornic Liubovi cu activitatea extracuriculară: Reaprindeți candela nemuririi. Scopul celei din urmă a fost valorificarea personalității Voievodului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul a două evenimente remarcabile: 560 de ani de la urcarea pe tron a Domnitorului (2017) și Anul Ștefan cel Mare și Sfânt (513 ani de la moarte) în 2018. Ambele activități au avut drept obiectiv de referință educarea elevilor în spiritul valorilor morale creștine și a valorilor general-umane cât și dezvoltarea motivațiilor, a atitudinilor și a competențelor artistice, prin interiorizarea valorilor literare, estetice, comunicative, culturale, obiective pe care considerăm, organizatorii le-au atins pe deplin.

Prin activitățile menționate, auditoriul a avut parte de o adevărată lecție de istorie, muzică, teatru, limbă, tradiții, valori și nu în ultimul rând trăire autentic-ortodoxă, trezind în sufletele participanților dorul profund și dragostea de țară, neam, identitate națională și apartenență la Izvorul Ortodoxiei.

Partea teoretică a Seminarului a fost moderată de invitatul special al Seminarului, Dna. Mariana Marin, dr. conf. Univ. IȘE cu subiectul: Învățarea vizibilă în cadrul procesului educațional. Tema a provocat un viu interes și dezbateri largi cât și profunda dorință a tuturor de a continua și dezvolta subiectul în cadrul orei de religie prin aplicarea sugestiilor metodologice.

Considerăm că astfel de activități aduc un real folos profesorilor de religie, fiind un viu exemplu nu doar de predare ci și de extindere a orei de religie.

Sincere mulțumiri și recunoștință tuturor persoanelor implicate în organizarea și buna desfășurare a Seminarului, care la sigur va constitui un model demn de urmat pentru activitățile ulterioare într-u dezvoltarea și formarea profesorilor de religie.

Preot Iulian Rață

Responsabil de predarea Religiei Vicariatul Orhei