De câte ori reciteşti Sfânta Scriptură reactualizezi Cuvântul şi vezi anumite versete ca prima dată. Nu că prima dată le-ai citit fără de atenţie. Eu zic pentru că nu ţi-a fost dat atunci să înţelegi, să cunoşti, nu a fost timpul, dar aceasta nu înseamnă că adevărul nu a existat pe paginile Bibliei. Nu despre aceasta am vrut să spun.
Voiam să zic că nu prima dată am citit predici de ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi. Dar înţelepciunea cuvintelor ce le-am citit astăzi, mau uimit. El nu-i vorbeşte în epistola sa Episcopului Chiriac. El îmi vorbeşte mie, ţie, nouă tuturor, cuvântul său fiind actual după mai bine de 1600 de ani.
„Vino să-ţi scot rana mâhnirii şi să-ţi risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară şi grea, iar corăbierii, neputând face nimic pentru încetarea furtunii stau încremeniţi, plâng, se tânguiesc, se roagă şi aşteaptă sau pieirea lor în valurile mării sau încetarea furtunii. Nu te mâhni frate, că eu când am fost izgonit din Constantinopol nu mă îngrijeam de nimic, că ziceam într-u mine: de este voia împărătesei să mă izgonească, izgonească-mă. De va vrea să mă fierăstruiască, am pildă pe profetul Isaia. De va vrea să mă arunce în mare, îmi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi ieste voia să mă bage în groapă, am pe Daniil băgat în groapa leilor. De va vrea să mă ucidă cu pietre, am pe Ştefan, întâiul mucenic, ce a pătimit aceasta. De va vrea să-mi ia capul, am pe Ioan Botezătorul. De va vrea să-mi ia averea, de o am, s-o ia, căci gol am ieşit din pântecele mamei mele, gol mă voi duce din viaţă. De aş fi plăcut oamenilor, nu aş fi slugă lui Hristos; iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu m-am ruşinat”.
Ce să mai zici, decât că umilinţa acestui mare stâlp a Bisericii ne lipseşte, dragostea lui, râvna lui, credinţa cea nesfârşită în puterea slava şi voia lui Dumnezeu… Nu este nici azi şi nici mâine sfârşitul. Dar totodată, nu este nici departe. Învăţaţi smerenia, dragostea credinţa şi tăria, de la sfinţi… Învăţaţi-vă de la mine că Eu sunt blând şi smerit cu inima, zice Domnul. Veniţi acasă, în Biserica lui Dumnezeu!

Preot Iulian Raţă

остров пхи пхи пляжи

2008 bmw 5 series car cover

hail protection car cover invention usa