Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime

7 / 20 Noiembrie 2016

Duminica a 22-a după Cincizecime, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfinților 33 de Mucenici din Melitina; cuviosul Lazăr; Cuviosul Zosima; Sfîntul Mucenic Teodot; Sfinții Mucenici Melasip, Casinia și Antonin

 

Troparul Mucenicilor, gl. 4-lea

Mucenicii Tău, Doamne, întru nevoințele lor, / cununile nestricăciunii au dobîndit de la tine, Dumnezeul nostru. / Că avînd tăria Ta, pe chinuitori a  învins; / zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. / Pentru rugăciunile lor, / mîntuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Troparul Cuviosului, gl. 8-lea

         Cu rugăciunile cele cu priveghere, / întru curgerile lacrimilor stîlpului ți-ai udat și cu suspinurile cele din adîncuri, / spre însutite ostenele l-ai făcut roditor. / Și ai fost păstor, tuturor dînd iertare, Cuvioase Lazăre, părintele nostru, / roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mîntuiască sufletele noastre.

 

Condacul Mucenicilor, gl. 4-lea

Ceata mucenicilor cea strălucită și purtătoare de lumină, răsîrind după înțelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mîntuitorul nostru, să ne mîntuiești pe noi din nevoi, ca un milostiv Dumnezeu și de oameni iubitor.

 

Condacul Cuviosului, gl. 8-lea

Cele mai presus de fire ale tale dureri, înțelepte, / și nevoințele înșiși îngerii vîzîndu-le s-au spăimîntat, / prin care ai luat de la Dumnezeu și cunună. / Ci ca cel ce ai îndrăznire către Domnul, / de toate primejdiile izbăvește-ne, ca să strigăm: / Bucură-te, cuvioase părinte, păstorul nostru.

 

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 3 stihiri ale Mucenicilor din Mineu și 3 stihiri ale Cuviosului din Mineu. Slavă… din Mineu, Şi acum… dogmatica gl. al 5-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. al 5-lea. Slavă… a Cuviosului din Mineu, gl. 6-lea. Şi acum… bogorodicina Învierii de la Stihoavna Vecerniei a gl. 6-lea din Octoih.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

 La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. al 5-lea (o dată), Troparul Mucenicilor din Mineu, gl. al 4-lea (o dată). Slavă… Troparul Cuviosului din Mineu, gl. al 8-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. al 8-lea.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu Ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. al 5-lea

Evanghelia a 11-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi al Mucenicilor și al Cuviosului din Mineu (cu pripelele: „Sfinților Mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi”, și „Preacuvioase Părinte Lazăre, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”).

Irmoasele: Învierii, gl. al 5-lea.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

După pesnea a 3-a: Condacul Mucenicilor din Mineu, apoi Condacul Cuviosului din Mineu. Sedelna din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 11-a din Octoih, apoi a Mucenicilor din Mineu. Slavă… a Cuviosului din Mineu. Şi acum… bogorodicina Învierii din Octoih.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: toate stihirile ale Învierii din Octoih. Slavă… stihira Evangheliei a 11-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri:

La Casurile 1-îi şi al 6-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Mucenicilor din Mineu

La Casurile al 3-lea şi al 9-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Cuviosului din Mineu. Condacul numai al Învierii.

 La Liturghie:

După Vhod:

 Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Mucenicilor
 3. Troparul Cuviosului
 4. Condacul Mucenicilor
 5. Slavă… Condacul Cuviosului
 6. Și acum… Condacul Învierii

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Mucenicilor
 4. Troparul Cuviosului
 5. Condacul Învierii
 6. Condacul Mucenicilor
 7. Slavă… Condacul Cuviosului
 8. Și acum… Condacul Hramului

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea unui Sfînt sau a Sfinţilor:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Mucenicilor
 4. Troparul Cuviosului
 5. Condacul Învierii
 6. Condacul Hramului
 7. Condacul Mucenicilor
 8. Slavă… Condacul Cuviosului
 9. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti folositoare…”

 

Prochimenul Învierii gl. al 5-lea și al Cuviosului.

Apostolul și Evanghelia a duminicii și a Cuviosului.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” și a Sfinților din Mineu: „Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme”.

 

Prot. Mihail Vicol