Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și Ieremiil

8 / 21 Noiembrie 2016

 

Troparul Sfinților Arhangheli, gl. 4-lea

Mai-marilor voievozi ai oștilor cerești, / rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; / cu rugăciunile voastre să ne acoperiți pe noi, / cu acoperămîntul aripilor slavei voastre celei netrupești / păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu diadinsul și strigăm: / Izbăviți-ne din nevoi, / ca niște mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Condacul Sfinților Arhangheli, gl. 2-lea

Mai-marilor voievozi a lui Dumnezeu, / slujitorilor dumnezeieștii slave, / povățuitorii oamenilor / și căpeteniile îngerilor, / cereți pentru noi ceea ce este de folos și mare milă, / ca niște mai-mari voievozi ai celor fără de trup.

 

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri ale Praznicului din Mineu. Slavă… din Mineu. Şi acum… din Mineu, gl. 6-lea.

Vhod.

Lumină lină…

Prochimenul zilei (din Ceaslov de Duminică seara).

Paremiile Praznicului din Mineu.

Litia Praznicului din Mineu.

La stihoavnă: Se pun stihirile Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Acum slobozeşte: Troparul Sfinților Arhangheli (de 2 ori), apoi Născătoare de Dumnezeu Fecioară… (o dată).

 

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Sfinților Arhangheli (de 2 ori). Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii, gl. 4-lea.

Catismele a 4-a şi a 5-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Praznicului din Mineu.

Polieleu.

Mărirea Praznicului.

Apoi Sedelna de după Polieleu din Mineu.

Antifonul gl. 4-lea: „Din tinereţile mele…”

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea „Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc”.

Evanghelia a Praznicului de la Utrenie.

După Evanghelie:

Psalmul 50.

După psalmul 50. Slavă… Pentru rugăciunile celor fără de trup, Milostive, curățește mulțimea greșalelor noastre, Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… Miluieşte-mă Dumnezeule…, apoi Stihira Praznicului, gl. 6-lea: „Îngerii Tăi, Hristoase…”.

Preotul ziceVozglasul: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Născătoarei din Mineu cu pripeala: „Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”, apoi amîndouă ale Sfinților Îngeri din Mineu cu pripeala: „Sfinţilor Arhangheli şi Îngeri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele: Învierii glasul al 2-lea: „Întru adînc aşternut…”.

Catavasia: „Deschide-voi gura mea…”.

După pesnea a 3-a: Ectenia mică. Sedelna Praznicului din Mineu.

După pesnea a 6-a: Ectenia mică. Condacul şi Icosul Sfinţilor Arhangheli din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Ectenia mică.

Luminînda: Praznicului din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile pe 4 ale Praznicului din Mineu. Slavă… din Mineu. Şi acum… din Mineu.

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina.

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri: Troparul şi Condacul Sfinţilor Arhangheli.

 

La Liturghie:

După Vhod:

 

Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului sau cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

  1. Troparul Hramului
  2. Troparul Sfinţilor Arhangheli
  3. Slavă… Condacul Sfinţilor Arhangheli
  4. Și acum… Condacul Hramului

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Sfinţilor:

  1. Troparul Sfinţilor Arhangheli
  2. Slavă… Condacul Sfinţilor Arhangheli
  3. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti…”

 

Prochimenul Praznicului.

Apostolul și Evanghelia Praznicului.

Chinonicul praznicului: Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc”

Prot. Mihail Vicol