10 / 23 Octombrie 2016

Duminica a 18-a după Cincizecime, glasul 1-îi. Pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787); Sfinții Mucenici Evlampia și Evlampie; Cuviosul Ambrozie; Cuviosul Vasian; Sfîntul Ierarh Amfilohie; Sfîntul Fericitul Andrei

Troparul Sfinților Părinți, gl. 8-lea

Prea proslăvit ești Hristoase Dumnezeul nostru, / Cela ce luminători pe pămînt pe părinții noștri i-ai întemeiat / și printr-înșii la adevărata credință pe noi toți ne-ai îndreptat, / mult-Îndurate slavă Ție.

Condacul Sfinților Părinți, gl. 2-lea

Fiul, Cel ce din Tatăl a strălucit în chip de negrăit, / din femeie S-a născut îndoit în fire; / pe Carele văzîndu-L / nu ne lepădăm de închipuirea chipului; / ci aceasta cu bună credință însemnînd-o, / o cinstim cu credință. / Pentru aceasta ținînd Biserica credința cea adevărată, / sărută icoana înomenirii lui Hristos.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih și 6 stihiri ale Sf. Părinți din Mineu. Slavă… a Sf. Părinți din Mineu, Şi acum… dogmatica gl. 1-îi.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

Paremiile Sf. Părinți din Mineu.

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 1-îi. Slavă… a Sf. Părinți din Mineu, gl. 4-lea. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 4-lea (de la Stihoavna Vecerniei din Octoih).

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Sf. Părinți din Mineu (o dată).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 1-îi (de 2 ori). Slavă… Troparul Sf. Părinți din Mineu, gl. 8-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 8-lea.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu Ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Mărimu-te… (Mărirea Sf. Părinți se cîntă numai unde este hramul bisericii).

Prochimenul Învierii, gl. 1-îi

Evanghelia a 7-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii, al Crucii și Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi al Sf. Părinți din Mineu (cu pripeala: „Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi”).

Irmoasele: Învierii, gl. 1-îi.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

După pesnea a 3-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Sf. Părinți din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 7-a din Octoih. Slavă… a Sf. Părinți din Mineu. Şi acum… bogorodicina Sf. Părinți din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Sf. Părinți din Mineu (prima stihiră de 2 ori, la ultimele 2-ă stihiri se pun stihurile lor), Slavă… a Sf. Părinți din Mineu, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

Înainte de Ceasul 1-îi punem Slavă… Și acum… apoi stihira Evangheliei a 7-a din Octoih.

La Ceasuri:

Troparul Învierii. Slavă… Troparul Sf. Părinți. Condacele Învierii și a Sf. Părinți se rînduiesc.

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Învierii
  2. Troparul Sf. Părinți
  3. Condacul Învierii
  4. Slavă… Condacul Sf. Părinți
  5. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti folositoare…”

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:

La Și acum… se pune Condacul Hramului

Prochimenul Învierii şi a Sf. Părinți

Apostolul și Evanghelia a duminicii şi a Sf. Părinți

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” şi chinonicul Sf. Părinți din Mineu: „Bucurați-vă drepții întru Domnul, celor drepți se cuvine laudă”.

Prot. Mihail Vicol