3 / 16 Octombrie 2016

Duminica a 17-a după Cincizecime, glasul al 8-lea. Sfinții Sfințiți Mucenici Dionisie Areopagitul, Rustic și Elefterie; Cuviosul Ioan Hozevitul; Cuviosul Dionisie; Sfîntul Ierarh Agatanghel

Troparul Sfîntului din Mineu, gl. 4-lea

Bunătate învățîndu-te și îmbărbătîndu-te întru toate, / îmbrăcîndu-te cuviincios cu bun cuget, / ai scos din vasul alegerii cele negrăite; / și, credința păzind, calea întocmai ai săvîrșit, / sfințite mucenice Dionisie: / Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, / să mîntuiască sufletele noastre.

Condacul Sfîntului din Mineu, gl. 8-lea

Prin ușile cerurilor trecînd cu Duhul, / ca un ucenic al apostolului celui ce a ajuns pînă la al treilea cer, Dionisie, / te-ai îmbogățit cu toată cunoștința celor negrăite, / și ai luminat pe cei ce ședeau mai înainte în întunericul necunoștinței. / Pentru acesta strigăm: Bucură-te, părinte a toată lumea.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 6 stihiri ale Învierii din Octoih și 4 stihiri ale Sfîntului din Mineu, Slavă… a Sfîntului din Mineu, Şi acum… dogmatica gl. 8-lea: „Împăratul cerurilor…”.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 8-lea. Slavă… a Sfîntului din Mineu, gl. 4-lea: „Adîncime nevăzută…”. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 4-lea: „Caută spre rugăciunile robilor tăi,…” (cea de la Şi acum.., de la Stihoavna Vecerniei din Octoih din Duminica gl. 4-lea).

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

 

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 8-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Sfîntului din Mineu, gl. 4-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 4-lea: „Taina cea din veac…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu Ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Binecuvîntările Învierii…

Ectenia mică: Iară şi iară…

Ipocoi din Octoih: Stînd mironosiţele…

Antifonul gl. 8-lea: Din tinereţile mele vrăjmaşul mă ispiteşte…

Prochimenul Învierii, gl. al 8-lea: Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.

Stih: Laudă suflete al meu pe Domnul, lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Evanghelia a 6-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii, al Crucii şi Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi al Sfîntului din Mineu (cu pripeala: „Sfinte Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”).

Irmoasele: Învierii, gl. al 8-lea.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

După pesnea a 3-a: Condacul şi Icosul Sfîntului din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih, gl. 8-lea. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 6-a din Octoih. Slavă… a Sfîntului din Mineu. Şi acum… bogorodicina Învierii din Octoih.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Sfîntului din Mineu (la ultimele două stihiri se pun stihurile Sfîntului luate de la Stihoavna Vecerniei din Mineu), Slavă… stihiră Evangheliei a 6-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri:

Troparul Învierii. Slavă… Troparul Sfîntului. Condacul numai al Învierii.

 

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Sfîntului din Mineu
 3. Slavă… Condacul Sfîntului din Mineu
 4. Și acum… Condacul Învierii

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Sfîntului din Mineu
 4. Condacul Învierii
 5. Slavă… Condacul Sfîntului din Mineu
 6. Și acum… Condacul Hramului

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Sfinţilor:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Sfîntului din Mineu
 4. Condacul Învierii
 5. Condacul Hramului
 6. Slavă… Condacul Sfîntului din Mineu
 7. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti folositoare…”

Prochimenul Învierii şi a Sfîntului

Apostolul și Evanghelia a duminicii a şi a Sfîntului.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” şi chinonicul Sfîntului din Mineu: „Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme. Aliluia, Aliluia, Aliluia”.

Prot. Mihail Vicol