Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime

26 Septembrie / 9 Octombrie 2016

Duminica a 16-a după Cincizecime, glasul al 7-lea. Adormirea Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfîntul Ierarh Tihon; Cuviosul Efrem; Sfinții Mucenici Atanasie, Alexandru, Dimitrie, Ioan, Nicolae; Sfîntul Mucenic Vladimir

Troparul Sf. Apostol Ioan, gl. 2-lea

Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, / grăbeşte de mîntuieşte pe poporul cel fără de răspuns. / Că te primeşte cînd cazi către Dînsul. / Cel ce te-a primit cînd te-ai rezemat pe pieptu-I: / pe Acela roagă-L, de Dumnezeu cuvîntătorule, / ca norul vrăjmaşilor cel căzut asupra noastră să se risipească, / cerîndu-ne nouă pace şi mare milă.

Condacul Sf. Apostol Ioan, gl. 2-lea

Măririle tale, iubitorule de feciorie, / cine le va spune? / Că verși minuni și izvorăști tămăduiri, / și te rogi pentru sufletele noastre, / ca un cuvîntător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih și 6 stihiri ale Sfîntului din Mineu. Slavă… a Sfîntului din Mineu, Şi acum… dogmatica gl. 7-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

Paremiile Sfîntului din Mineu.

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 7-lea. Slavă… a Sfîntului din Mineu, gl. 6-lea. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 6-lea (de la Stihoavna Vecerniei din Octoih).

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Sfîntului din Mineu (o dată).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 7-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Sfîntului din Mineu, gl. 2-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 2-lea.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Mărimu-te… (Mărirea Sfîntului). Se cîntă de către preot, apoi strană cîntă stihul și iar Mărirea, după care urmează Binecuvîntările Învierii…

Prochimenul Învierii, gl. al 7-lea

Evanghelia a 5-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi amîndouă a Sfîntului din Mineu (cu pripeala: „Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”).

Irmoasele: Învierii, gl. al 7-lea.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

După pesnea a 3-a: Condacul şi Icosul Sfîntului din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih, gl. 7-lea.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 5-a din Octoih. Apoi a Sfîntului din Mineu. Slavă… a Sfîntului din Mineu. Şi acum… bogorodicina Învierii din Octoih.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Sfîntului din Mineu (la ultimele două stihiri se pun stihurile Sfîntului luate de la Stihoavna Vecerniei din Mineu), Slavă… stihiră Evangheliei a 5-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri:

Troparul Învierii. Slavă… Troparul Sfîntului. Condacele Învierii și a Sfîntului se rînduiesc.

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Sfîntului
 3. Slavă… Condacul Sfîntului
 4. Și acum… Condacul Învierii

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Sfîntului
 4. Condacul Învierii
 5. Slavă… Condacul Sfîntului
 6. Și acum… Condacul Hramului

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Sfinţilor:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Sfîntului
 3. Condacul Învierii
 4. Slavă… Condacul Sfîntului
 5. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti folositoare…”

Prochimenul Învierii şi a Sfîntului.

Apostolul și Evanghelia a duminicii şi a Sfîntului.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” şi chinonicul Sfîntului din Mineu: „În tot pămîntul…”.

Prot. Mihail Vicol