Tipicul slujbei la Acoperemîntul Maicii Domnului

1 / 14 Octombrie 2016

Acoperemîntul Maicii Domnului

Troparul Praznicului, gl. 4-lea

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, / umbriți prin fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, / și, căutînd către preacinstită icoana ta, cu umilință grăim: / Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău acoperămînt / și ne scapă de tot răul, / rugînd pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, / să mîntuiască sufletele noastre.

Condacul Praznicului, gl. 3-lea

Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică / și, cu cetele sfinților, nevăzut se roagă lui Dumnezeu. / Îngerii cu ierarhii se închină, / și apostolii cu proorocii dănțuiesc; / că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu / pe Dumnezeu cel mai înainte de veci.

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri ale Praznicului din Mineu, gl. 1-îi Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu, gl. 8-lea.

Vhod.

Lumină lină…

Prochimenul zilei.

Paremiile Praznicului – 3.

Litia Praznicului.

La stihoavnă: Se pun stihirile Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Acum slobozeşte: Troparul Praznicului (de 3 ori).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Praznicului (de 2 ori). Slavă… Şi acum… Troparul Praznicului (o dată).

Catismele a 19-a şi a 20-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Praznicului din Mineu.

Polieleu. Apoi Sedelna de după Polieleu din Mineu.

Antifonul gl. 4-lea: „Din tinereţile mele…”

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea „Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul”.

Evanghelia a Praznicului de la Utrenie.

După Evanghelie:

Psalmul 50.

După psalmul 50. Slavă… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… Miluieşte-mă Dumnezeule…, apoi Stihira Praznicului, gl. 8-lea: „Se bucură împreună cu noi…” (cea de la Doamne strigat-am… de la Slavă… Şi acum…).

Preotul zice Vozglasul: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Praznicului din Mineu cu pripeala: „Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”.

Irmoasele: a Praznicului, gl. 4-lea: „Deschide-voi gura mea…”.

Catavasia: a Praznicului, gl. 4-lea: „Deschide-voi gura mea…”.

După pesnea a 3-a: Ectenia mică. Sedelna Praznicului din Mineu, gl. 5-lea. Slavă… Şi acum… tot aceea.

După pesnea a 6-a: Ectenia mică. Condacul şi Icosul Praznicului din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Ectenia mică.

Luminînda: Praznicului din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile pe 4 ale Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… stihira Praznicului, gl. 6-lea din Mineu „Precum te-a văzut…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina.

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri: Troparul şi Condacul Praznicului.

 

La Liturghie:

După Vhod:

 

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Praznicului
  2. Slavă… Și acum… Condacul Praznicului

 

Prochimenul Praznicului: „Măreşte, suflete al meu, pe Domnul…”.

Apostolul și Evanghelia Praznicului.

Chinonicul praznicului: „Paharul mîntuirii voi lua şi numele Domnului voi chema”

Prot. Mihail Vicol