Cei ce fac vrăji şi cei ce aleargă la vrăjitori fac un mare păcat împotriva Duhului Sfînt, căci lasă pe Dumnezeu şi cer ajutorul diavolilor. Renunţă la rugăciunile Bisericii şi intră în casele vrăjitorilor. Se leapădă de slujitorii lui Hristos, adică de sfinţii preoţi şi se duc la slujitorii satanei. Adică, lasă apa cea vie, preotul şi harul mîntuirii din Biserică şi, pentru interesele lor pătimaşe şi omeneşti, cer ajutorul vrăjmaşilor lui Hristos, adică al vrăjitorilor şi vrăjitoarelor. Se leapădă de adevăr şi primesc în loc minciună, căci toate cuvintele vrăjitorilor sunt minciună
şi amăgire diavolească.
Un păcat aşa de mare împotriva Duhului Sfînt nu se iartă celor vinovaţi „nici în veacul de acum, nici în cel ce va să vină”, după cum spune Hristos, de nu se vor pocăi toată viaţa. Pentru un astfel de păcat vin asupra celor vinovaţi, care aleargă la vrăji, tot felul de răutăţi şi primejdii. Mai întîi, mustrarea conştiinţei că au lăsat pe Dumnezeu şi au cerut ajutor vrăjmaşului lui Dumnezeu. Apoi, este oprirea pentru mulţi ani de la Sfînta împărtăşanie, de la 7 pînă la 15, şichiar 20 de ani. Apoi, cei ce cred şi aleargă la vrăji, scot din inima lor darul lui Dumnezeu şi aduc în casa lor şi în inima lor duhul diavolului. Apoi, cei ce fac vrăji şi cred în ajutorul lor, se leapădă de Hristos şi se unesc cu diavolul. Apoi,cei ce fac vrăji şi aleargă la acestea nu se cade a se mai numi creştini, ci apostaţi. Apoi cei vinovaţi de acest greu păcat sunt pedepsiţi de Dumnezeu cu boli grele şi fără leac, cu suferinţă în familia lor, cu pagube şi neînţelegere, cu sărăcie şi moarte cumplită. Şi dacă nu se spovedesc la preot şi nu-şi plîng păcatul acesta cu lacrimi toată viaţa, nu se pot mîntui. Vrăjitorii şi cei ce cred şi aleargă la

ajutorul diavolului, dacă nu se părăsesc de aceasta şi nu se pocăiesc „se leapădă cu totul din Biserică”, adică se despart de Hristos şi se dau de bunăvoie în mainile vrăjmaşului, iar dacă mor în acest păcat, nici nu se îngroapă cu preot, ciasemenea celor păgîni şi lepădaţi de credinţă, spre veşnica lor osîndă în muncile iadului. Iată urmările grozave ale vrăjitoriei.
Sursa: Părintele Cleopa, ”Îndrumări duhovnicești”, pag.26-27.