Tipicul slujbei la duminica a 14-a după Cincizecime

12 / 25 Septembrie 2016

Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfîntului Sfinţit Mucenic Autonom; Cuviosul Simeon; Cuviosul Vasian; Sfîntul Mucenic Iulian.

Însemnare: Fiindcă este Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului, slujba se săvîrşeşte a Învierii (a duminicii) împreună cu a Odovaniei Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, gl. al 5-lea şi 6 stihiri ale Praznicului din Mineu, gl. al 6-lea (stihirile Praznicului se i-au din ziua Praznicului). Slavă… a Praznicului din Mineu, Şi acum… dogmatica Învierii gl. 5-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

Paremii nu se citesc.

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 5-lea. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu, gl. al 8-lea “Veniţi, toţi credincioşii,…”.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Praznicului din Mineu (o dată).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. al 5-lea (de 2 ori). Slavă… Şi acum…Troparul Praznicului din Mineu, gl. al 4-lea.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. al 5-lea

Evanghelia a 3-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi amîndouă ale Praznicului din Mineu cu pripeala: „Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu…

Irmoasele: Învierii, gl. al 5-lea

Catavasia: Crucea însemnînd Moisei… (Irmoasele Înălţării Sf. Cruci).

După pesnea a 3-a: Condacul şi Icosul Preznicului din Mineu, apoi Sedelna Praznicului din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii a 3-a din Octoih. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Laude: Se pun 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Praznicului din Mineu (la ultimele două stihiri se pun stihurile Praznicului luate de la Stihoavna Vecerniei din Mineu), Slavă… stihiră Evangheliei a 3-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Praznicului. Condacele Învierii şi a Praznicului se rînduiesc.

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Învierii
  2. Troparul Praznicului
  3. Slavă… Condacul Învierii
  4. Și acum… Condacul Prazicului

Prochimenul duminicii înainte de Înălţarea Sf. Cruci „Mîntuieşte Doamne poporul Tău…” şi al Praznicului „Sufletele lor…”.

Apostolul și Evanghelia a duminicii înainte de Înălţarea Sf. Cruci şi a Praznicului.

În loc de „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „Axionul şi pesnea a 9-a a Canonului Utreniei”.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” şi chinonicul Praznicului din Mineu: „Păharul mîntuirii voi lua…”.

Prot. Mihail Vicol