28 Martie / 10 Aprilie 2016

Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan

Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi

Locuitor pustiului și înger în trup / și de minuni făcător te-ai arătat, / de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ioane; / cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea, / cereștile daruri luînd, vindeci pe cei bolnavi / și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. / Slavă Celui ce ți-a dat ție putere; / slavă Celui ce te-a încununat pe tine; / slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Alt tropar al Cuviosului din Triod, gl. 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor, / și întru suspinuri din adînc ai făcut însutit roditoare ostenelile tale; / te-ai făcut luminător, strălucind lumii prin minuni, Cuvioase Ioane, părintele nostru. / Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mîntuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului din Triod, gl. 4-lea

Întru înălțimea înfrînării te-a pus pe tine Domnul, / ca pe o stea adevărată și nerătăcită, / luminînd marginile, / învățătorule Ioane, părintele nostru.

La Vecernie:

          Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 7 stihiri ale Învierii din Octoih şi 3 stihiri ale Cuviosului din Triod. Slavă… din Triod, gl. 5-lea “Cuvioase părinte,…”. Şi acum… dogmatica Învierii gl. 4-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 4-lea. Slavă… din Triod gl. 2-lea “Pe cel pe pămînt…”. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 2-lea din Octoih (de la Stihoavna Vecernie)“O, minune mai nouă…”.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

La Utrenie:

          La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 4-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 1-îi „Gavriil zicînd ție,…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. 4-lea

Evanghelia 1-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50

După psalmul 50. Slavă… Uşile pocăinţei…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

          Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Învierii și a Născătoarei din Octoih; apoi a Triodului cu pripeala: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”  și a Cuviosului din Triod cu pripeala: “Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele: a Învierii, gl. 4-lea

Catavasia: „Deschide-voi gura mea…”

          După pesnea a 3-a: Condacul și Icosul Cuviosului Triodului din Triod (se găsește după cîntarea a 6-a), gl. 4-lea: “Întru înălțimea…”, apoi Sedelna din Triod (de la cîntarea a 3-a).

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii 1-a din Octoih. Slavă… a Cuviosului din Triod. Şi acum… bogorodicina din Triod.

La Laude: Se pun stihirile pe 8 din Octoih, apoi se pune Idomela, gl. 2-lea din Triod (cu stihul). Slavă… se repetă Idomela, gl. 2-lea din Triod „Veniți să lucrăm…”. Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Doxologia cea mare (se cîntă), apoi cîntăm troparul “Astăzi mîntuirea…”

Înainte de Ceasul I-îi punem Slavă… Şi acum… stihira Evangheliei 1-a.

          La Ceasuri:

La ceasurile 1-îi și 6-lea: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Cuviosului din Triod. Condacul Cuviosului din Triod, gl. 4-lea: “Întru înălțimea…”.

La ceasurile 3-lea și 9-lea: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Cuviosului din Triod. Condacul Învierii, gl. 4-lea: “Mîntuitorul și Izbăvitorul meu…”.

La Liturghie:

        Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

          În bisericile, mănăstirile şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătesc încă 3 agneţe: Pentru Miercuri, Joi şi Vineri – Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

Joi – fiindcă suntem în săptămîna a 5-a a Postului Mare și citim miercuri seara spre joi la Utrenie Canonul în întregime a Sfîntului Andrei al Cretei (Criteanul).

          După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Cuviosului din Triod
 3. Slavă… Condacul Cuviosului din Triod
 4. Și acum… Condacul Învierii

Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Cuviosului din Triod
 4. Condacul Învierii
 5. Slavă… Condacul Cuviosului din Triod
 6. Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Sfinților (unui Sfînt)

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Cuviosului din Triod
 4. Condacul Hramului
 5. Slavă… Condacul Cuviosului din Triod
 6. Și acum… bogorodicina Ceea ce ești folositoare creștinilor… (din Ceaslov, pag. 105 la Obedniță)

Prochimenul duminicii IV-a a Postului Mare și al Cuviosului.

Apostolul și Evanghelia duminii IV-a a Postului Mare și a Cuviosului.

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „De Tine se bucură…”

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”, a Cuviosului din Triod: „Întru pomenire veșnică…”

Prot. Mihail Vicol