Mulţi din necitirea Sfintelor Scripturi au căzut din dreapta credinţă şi, rătăcindu-se, au pierit. Iar alţii, citind sfintele cărţi, fiindcă n-au avut cunoştinţă deplină, şi aceia de asemenea, au căzut din calea cea dreaptă, lăsându-i Dumnezeu să cadă pentru mândria lor, deoarece, cu toate că citesc, nu împlinesc voia Domnului.

Omul cărturar, de este beţiv, nu se poate îndrepta spre calea mântuirii. Dacă cineva, neştiind Scriptura, s-ar face înţelept, acela este ca un stâlp sau ca un gard care şade fără proptele şi când suflă vântul, cade. Aşa şi cel ce se face înţelept, dar pentru că nu ştie Sfânta Scriptură, când suflă asupra lui vântul păcatului, cade, neavând sprijin din cuvintele Sfintei Scripturi.

Iar dacă înţelepciunea şi cunoştinţa Scripturii ar fi împreună la om, acestea sunt ca cei doi ochi în trup, văzând toate în chip desăvârşit. Că, precum păsărilor li s-au dat două aripi, ca să scape de cursele oamenilor, la fel şi oamenilor li s-au dat Sfintele Scripturi, ca să izgonească toată înşelăciunea vrăjmaşilor diavoli, cu care vânează pe toţi. Că pe unul de mânie îl umple, iar pe altul cu zavistia îl loveşte; pe unii la furt şi la strâmbătate îi îndeamnă, iar pe alţii la privelişti lumeşti şi la jocuri îi atrage. Pe unul la beţie şi la desfrânare îl amăgeşte, iar pe alţii cu mândria îi biruieşte şi la zgârcenie îi învaţă. Pe unii la lucruri deşarte şi la cântări lumeşti îi deprinde, iar pe alţii îi biruieşte cu lenea, ca să nu meargă la biserică, şi pe mulţi îi amăgeşte ca să-i depărteze de Dumnezeu şi de împărăţia cerului.

Însă Dumnezeu a descoperit oamenilor, prin sfintele cărţi, toate smintelile vicleanului diavol, ca să nu înşele pe cei se tem de El. Şi ne-a dăruit Dumnezeu împotriva diavolului, Sfânta Cruce, iar împotriva curselor lui, sfintele cărţi, pe care ascultându-le şi făcând cele scrise în ele, vom câştiga viaţă veşnică şi sălăşluirea împreună cu sfinţii, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava, în veci. Amin.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sursa: ”Proloagele”, Vol. II, pag. 637-638.