9/22 Martie – Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia; Sfîntul Ierarh Chesarie; Sfîntul și Dreptul Tarasie (Marți)

Se slujește Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite

Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața și seara și săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare, slujba Vecerniei a Sfinților 40 de Mucenici se săvîrșește Luni dimineața după slujba Ceasurilor I, III, VI, XI, Obednița, apoi VECERNIA, iar Luni seara slujim Pavacernița Mare și Utrenia Sfinților 40 de Mucenici urmează următoarea rînduială:

După această rînduială urmează Însemnare B

 Luni dimineața după Ceasurile III, VI, IX, Obednița

Rînduiala Vecerniei

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 6 stihiri: 3 stihiri din Triod, gl. 8-lea, apoi 3 stihiri ale Mucenicilor din Mineu, gl. 2-lea. Slavă… a Mucenicilor din Mineu (stihira cea dintîi de la Doamne strigat-am… „Răbdînd vitejește…”). Şi acum… dogmatica Învierii gl. 2-lea „Trecut-a umbra Legii,…”.

Vhod cu cadelnița.

Lumină lină…

Preotul: Să luăm aminte, Pace tuturor

Citeţul: Şi duhului Tău

Preotul: Înţelepciune!

Citeţul: citeşte Prochimenele şi Paremiile din Triod, apoi pune 3 Paremii ale Mucenicilor din Mineu (cu vozglasele „Înţelepciune”, „Să luăm, aminte”).

După Paremii se citeşte Învredniceşte-ne, Doamne,…

         Ectenia cererilor.

La stihoavnă: Se pun 3 stihiri din Triod (cu stihurile obişnuite din Ceaslov). Slavă… a Mucenicilor din Mineu „În glasuri de cîntări…”. Şi acum… bogorodicina din Mineu „Născătoare de Dumnezeu,…”.

Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia…

După vozglas: Troparul Sfinţilor 40 de Mucenici, gl. 1-îi. Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii, gl. 1-îi „Gavriil zicînd ţie:…”

Ectenia întreită „Miluieşte-ne…”

Înţelepciune!

Părinte binecuvintează!

Cel ce este binecuvîntat,…

Împărate ceresc, pe credinciosul nostru popor,…

Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul „Doamne şi Stăpînul vieţii mele…” (cu 3 metanii), apoi rugăciunea Preasfîntă Treime,…

Fie numele Domnului… (de 3 ori), Slavă… Şi acum… Psalmul 33: „Bine voi cuvînta…”

         După Psalmul 33, Preotul sau Diaconul zice: Înţelepciune!

Strana: Cuvine-se cu adevărat… pînă la cuvintele: și Maica Dumnezeului nostru

Preotul: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu…

Strana: Ceea ce ești mai cinstită…

Preotul: Slavă Ție Hristoase, Dumnezeule nădejdea noastră Slavă Ție.

Strana: Slavă… Și acum… Doamne miluiește (de 3 ori), Părinte binecuvintează.

Otpustul Mare.

Luni seara

Pavecernița Mare și Utrenia Sfinților 40 de Mucenici

La Pavecernița mare:

         La prima parte a Pavecerniței după Sfinte Dumnezeule… în loc de troparele zilelor săptămînii se pune Troparul Sfinților 40 de Mucenici, Slavă… Și acum… bogorodicina Învierii, gl. 1-îi.

La a 2-a parte a Pavecerniței după Sfinte Dumnezeule… se pun troparele de umilință Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi…

La a 3-a parte a Pavecerniței după Sfinte Dumnezeule… în loc de cîntarea Doamne al puterilor… se pune Condacul Sfinților 40 de Mucenici, apoi Rugăciunea Sf. Efrem Sirul Doamne și Stăpînul vieții mele… (cu 3 metanii), ultimul Sfinte Dumnezeule… și Doamne miluiește (de 12 ori) nu se pune, deodată rugăciunea Nepătată, neîntinată… Și ne dă nouă…

Preotul: Slavă Ție, Hristoase…

Strana: Slavă… Și acum… Părinte binecuvintează

Preotul: Otpustul mic.

La Utrenie:

         Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru…

Citețul: Veniți să ne închinăm… apoi Psalmii 19 și 20 (preotul în vremea citirii psalmilor cădește toată biserica).

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Mucenicilor, gl. 1 (de 2 ori). Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 1-îi „Gavriil zicînd ție…”.

Catismele a 10-a, a 11-a şi a 12-a.

După 1-a Catismă, Ectenie mică nu este, Sedelna din Triod.

După a 2-a Catismă, Ectenie mică nu este, Sedelna din Triod.

După a 3-a Catismă, punem Ectenie mică, apoi Sedelna Mucenicilor din Mineu.

Polieleu.

Mărirea Mucenicilor (Mărimu-vă, mărimu-vă…)

Sedelna după Polieleu din Mineu.

Antifonul glasul al 4-lea “Din tinerețile mele…”

Prochimenul Mucenicilor gl. 4-lea din Mineu.

Evanghelia de la Utrenie a Mucenicilor de la Sf. Ap. Evang. Luca, apoi

Psalmul 50.

Slavă… Pentru rugăciunile Sfinților Mucenici… Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… și celelalte cu stihira, apoi Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Cîntările 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a și a 7-a se pun amîndouă canoanele Mucenicilor din Mineu cu pripeala Sfinților 40 de Mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi”.

Cîntarea a 2-a, din Triod

La începutul cîntării a 2-a se cîntă irmosul din Triod, gl. 8-lea. Stihul dintre tropare este Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, la bogorodicină se pune stihul Preasfîntă Născătoare…

Cîntările a 8-a și a 9-a se pun canoanele a Mucenicilor și a Tiodului

(Este în zi de marți și în Tripesnețul din Triod sunt cîntările: a 2-a, a 8-a și a 9-a).

Irmoasele: a Mucenicilor din Mineu, gl. 2-lea

Catavasia: la cîntarea a 2-a, a 8-a și a 9-a sunt irmoasele celui de al 2-lea tripesneț din Triod, gl. 8-lea.

După cîntările 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a și a 7-a la catavasie se pune Deschide-voi gura mea…

         După pesnea a 3-a: Sedelna Mucenicilor din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Mucenicilor din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Cuvine-se cu adevărat nu se cîntă.

Luminînda: Mucenicilor din Mineu.

Psalmii 148, 149, 150 se adaugă și stihirile de la Laude din Mineu.

Ectenia cererilor.

Stihoavna Utreniei se pun stihirile din Triod, gl. 5-lea. Slavă… a Mucenicilor, gl. 2-lea din Mineu “Cine nu va lăuda…” Și acum… din Mineu.

Bine este a ne mărturisi… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru…

Troparul Mucenicilor Slavă… Și acum… bogorodicina Învierii, gl. 2-lea.

Ectenia întreită.

Înțelepciune. Părinte binecuvintează.

Cel ce este binecuvîntat…

Rugăciunea Împărate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor…

Rug. Sf. Efrem Sirul: Doamne și Stăpînul vieții mele… (cu 3 metanii).

Amin. Imediat fără otpust Veniți să ne închinăm…

         Ceasul I-îi.

         La Ceasul I-îi: Catisma 13-a. Troparul Mucenicilor din Mineu. După Tatăl nostru… Condacul Mucenicilor din Mineu. După vozglasul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi… rugăciunea Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), după care Sfinte Dumnezeule… nu se pune, ci deodată rugăciunea Hristoase, Lumina cea adevărată… Apărătoare Doamnă…

Otpustul mare

Marți dimineața:

La Ceasul al 3-lea: Catisma a 14-a.

La Ceasul al 6-lea: Catisma a 15-a, se pune Troparul Proorociei din Triod, primul prochimen, Paremia și al 2-lea prochimen din Triod.

La Ceasul al 9-lea: Catisma a 16-a.

La toate Ceasurile se pune Troparul Mucenicilor, după Tatăl nostru… Condacul Mucenicilor. Vozglasul preotului: Dumnezeule milostivește-Te…, Rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii).

La Obedniță:

Condacele la Obedniță

         Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Condacul Hramului
 2. Slavă… Condacul Mucenicilor
 3. Și acum… bogorodicina “Ceea ce ești folositoare…”

Sau:

 1. Condacul Mucenicilor
 2. Slavă… Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului

 1. Condacul Mucenicilor
 2. Slavă… Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Sfinților

 1. Condacul Hramului
 2. Slavă… Condacul Mucenicilor
 3. Și acum… bogorodicina “Ceea ce ești folositoare…”

Citețul: Doamne miluiește (de 40 ori), Slavă… Și acum…, Ceea ce ești mai. Întru numele Domnului părinte binecuvintează. Vozglasul: Dumnezeule milostivește-Te…, apoi rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), apoi rug. Presfîntă Treime…, Înțelepciune: Cuvine-se cu adevărat…, Slavă Ție, Hristoase… Slavă… Și acum… Părinte binecuvintează.

Preotul: Otpustul.

Cîntăreții cîntă Doamne miluiește (de 3 ori rar).

Urmează Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

La Liturghie:

Catisma a 18-a.

La Doamne strigat-am: Se pun 10 stihiri: 6 stihiri din Triod, 4 stihiri din Mineu. Slavă… din Mineu Și acum… bogorodicina a Crucii

Vhod cu Evanghelia.

Lumină lină, Prochimenele și paremiile din Triod.

După cîntarea: Să se îndrepteze rugăciunea mea…

Rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii).

Ectenia mică.

Vozglasul: Că Ție se cuvine…

Prochimenul Mucenicilor înainte de Apostol, apoi Evanghelia Mucenicilor se citește din ușile împărătești, apoi ectenia Să zicem… și urmează mai departe Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

Chinonicul: Gustați și vedeți… și a mucenicilor: Întru pomenire veșnică…

La otpustul Liturghiei se pomenesc Sf. 40 de Mucenici și Sf. Mucenic Codrat.

Însemnare B: În acele biserici, mănăstirile şi catedralele unde nu se slujește luni dimineața slujbă, atunci Luni seara slujim în loc de Pavacernița Mare se slujește Vecernia cu Utrenia Sfinților 40 de Mucenici și urmează următoarea rînduială:

 Rînduiala Vecerniei

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 6 stihiri: 3 stihiri din Triod, gl. 8-lea, apoi 3 stihiri ale Mucenicilor din Mineu, gl. 2-lea. Slavă… a Mucenicilor din Mineu (stihira cea dintîi de la Doamne strigat-am… „Răbdînd vitejește…”). Şi acum… dogmatica Învierii gl. 2-lea „Trecut-a umbra Legii,…”.

Vhod cu cadelnița.

Lumină lină…

Preotul: Să luăm aminte, Pace tuturor

Citeţul: Şi duhului Tău

Preotul: Înţelepciune!

Citeţul: citeşte Prochimenele şi Paremiile din Triod, apoi pune 3 Paremii ale Mucenicilor din Mineu (cu vozglasele „Înţelepciune”, „Să luăm, aminte”).

După Paremii se citeşte Învredniceşte-ne, Doamne,…

         Ectenia cererilor.

La stihoavnă: Se pun 3 stihiri din Triod (cu stihurile obişnuite din Ceaslov). Slavă… a Mucenicilor din Mineu „În glasuri de cîntări…”. Şi acum… bogorodicina din Mineu „Născătoare de Dumnezeu,…”.

Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia…

După vozglas: Troparul Sfinţilor 40 de Mucenici, gl. 1-îi. Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii, gl. 1-îi „Gavriil zicînd ţie:…”

Ectenia întreită „Miluieşte-ne…”

Înţelepciune!

Părinte binecuvintează!

Cel ce este binecuvîntat,…

Împărate ceresc, pe credinciosul nostru popor,…

Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul „Doamne şi Stăpînul vieţii mele…” (cu 3 metanii), apoi rugăciunea Preasfîntă Treime,…

Fie numele Domnului… (de 3 ori).

Preotul sau Diaconul zice: Înţelepciune!

Strana: Întru numele Domnului Părinte binecuvintează.

Preotul: Slava Sfintei…

La Utrenie:

         Se citesc cei 6 Psalmi

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Mucenicilor, gl. 1 (de 2 ori). Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 1-îi „Gavriil zicînd ție…”.

Catismele a 10-a, a 11-a şi a 12-a.

După 1-a Catismă, Ectenie mică nu este, Sedelna din Triod.

După a 2-a Catismă, Ectenie mică nu este, Sedelna din Triod.

După a 3-a Catismă, punem Ectenie mică, apoi Sedelna Mucenicilor din Mineu.

Polieleu.

Mărirea Mucenicilor (Mărimu-vă, mărimu-vă pe voi…)

Sedelna după Polieleu din Mineu.

Antifonul glasul al 4-lea “Din tinerețile mele…”

Prochimenul Mucenicilor gl. 4-lea din Mineu.

Evanghelia de la Utrenie a Mucenicilor de la Sf. Ap. Evang. Luca.

Psalmul 50.

Slavă… Pentru rugăciunile Sfinților Mucenici… Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… și celelalte cu stihira, apoi Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Cîntările 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a și a 7-a se pun amîndouă canoanele Mucenicilor din Mineu cu pripeala ”Sfinților 40 de Mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi”.

Cîntarea a 2-a, din Triod

La începutul cîntării a 2-a se cîntă irmosul din Triod, gl. 8-lea. Stihul dintre tropare este Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, la bogorodicină se pune stihul Preasfîntă Născătoare…

La cîntările a 8-a și a 9-a se pun canoanele a Mucenicilor și a Tiodului

(Este în zi de marți și în Tripesnețul din Triod sunt cîntările: a 2-a, a 8-a și a 9-a).

Irmoasele: a Mucenicilor din Mineu, gl. 2-lea

Catavasia: la cîntarea a 2-a, a 8-a și a 9-a sunt irmoasele celui de al 2-lea tripesneț din Triod, gl. 8-lea.

După cîntările 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a și a 7-a la catavasie se pune Deschide-voi gura mea…

         După pesnea a 3-a: Sedelna Mucenicilor din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Mucenicilor din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Cuvine-se cu adevărat (nu se cîntă).

Luminînda: Mucenicilor din Mineu.

Psalmii 148, 149, 150 se adaugă și stihirile de la Laude din Mineu.

Ectenia cererilor.

Stihoavna Utreniei se pun stihirile din Triod, gl. 5-lea. Slavă… a Mucenicilor, gl. 2-lea din Mineu “Cine nu va lăuda…” Și acum… din Mineu.

Bine este a ne mărturisi… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru…

Troparul Mucenicilor Slavă… Și acum… bogorodicina Învierii, gl. 2-lea.

Ectenia întreită.

Înțelepciune. Părinte binecuvintează.

Cel ce este binecuvîntat…

Rugăciunea Împărate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor…

Rug. Sf. Efrem Sirul: Doamne și Stăpînul vieții mele… (cu 3 metanii).

Amin. Imediat fără otpust Veniți să ne închinăm…

Ceasul I-îi.

La Ceasul I-îi: Catisma 13-a. Troparul Mucenicilor din Mineu. După Tatăl nostru… Condacul Mucenicilor din Mineu. După vozglasul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi… rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), după care Sfinte Dumnezeule… (nu se pune), ci deodată rugăciunea Hristoase, Lumina cea adevărată… Apărătoare Doamnă…

Otpustul mare

Marți dimineața:

La Ceasul al 3-lea: Catisma a 14-a.

La Ceasul al 6-lea: Catisma a 15-a, se pune Troparul Proorociei din Triod, primul prochimen, Paremia și al 2-lea prochimen din Triod.

La Ceasul al 9-lea: Catisma a 16-a.

La toate Ceasurile se pune Troparul Mucenicilor, după Tatăl nostru… Condacul Mucenicilor. Vozglasul preotului: Dumnezeule milostivește-Te…, Rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii).

La Obedniță:

Condacele la Obedniță

         Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Condacul Hramului
 2. Slavă… Condacul Mucenicilor
 3. Și acum… bogorodicina “Ceea ce ești folositoare…”

Sau:

 1. Condacul Mucenicilor
 2. Slavă… Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului

 1. Condacul Mucenicilor
 2. Slavă… Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Sfinților

 1. Condacul Hramului
 2. Slavă… Condacul Mucenicilor
 3. Și acum… bogorodicina “Ceea ce ești folositoare…”

Citețul: Doamne miluiește (de 40 ori), Slavă… Și acum…, Ceea ce ești mai. Întru numele Domnului părinte binecuvintează. Vozglasul: Dumnezeule milostivește-Te…, apoi rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), apoi rug. Presfîntă Treime…, Înțelepciune: Cuvine-se cu adevărat…, Slavă Ție, Hristoase… Slavă… Și acum… Părinte binecuvintează.

Preotul: Otpustul.

Cîntăreții cîntă Doamne miluiește (de 3 ori rar).

Urmează Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

La Liturghie:

Catisma a 18-a.

La Doamne strigat-am: Se pun 10 stihiri: 6 stihiri din Triod, 4 stihiri din Mineu. Slavă… din Mineu Și acum… bogorodicina a Crucii

Vhod cu Evanghelia.

Lumină lină, Prochimenele și paremiile din Triod.

După cîntarea: Să se îndrepteze rugăciunea mea…

Rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii).

Ectenia mică.

Vozglasul: Că Ție se cuvine…

Prochimenul Mucenicilor înainte de Apostol, apoi Evanghelia Mucenicilor care se citește din ușile împărătești, apoi ectenia Să zicem… și urmează mai departe Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

Chinonicul: Gustați și vedeți… și a mucenicilor: Întru pomenire veșnică…

La otpustul Liturghiei se pomenesc Sf. 40 de Mucenici și Sf. Mucenic Codrat.

Prot Mihail Vicol