Tipicul slujbei la Duminica I-a din Postul Mare

0
2289

Tipicul Slujbelor

          Rînduiala slujbei în Duminica I-a din Postul Mare (a Ortodoxiei), glasul 1. Pomenirea Sf. Sf. Muc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Elpidie, Agatodor; Sf. Irh. Pavel; Cuv. Emilian

Troparul Praznicului din Triod, gl. 2-lea

          Preacuratului Tău chip ne închinăm Bunule, / cerînd iertare greșealelor noastre, Hristoase Dumnezeule. / Că de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, / ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. / Pentru aceasta cu mulțumire strigăm Ție: / Toate le-ai umplut de bucurie, Mîntuitorul nostru, / Cel ce ai venit ca să mîntuiești lumea.

Condacul Praznicului din Triod, gl. 8-lea

          Cuvîntul Tatălui cel necuprins, din tine, Născătoare de Dumnezeu, / S-a cuprins întrupîndu-Se; / și chipul cel întinat, la chipul cel dintîi întorcîndu-l, / cu dumnezeiasca podoabă l-a amestecat. / Deci, mărturisind mîntuirea, îl închipuim cu fapta și cu cuvîntul.

La Vecernie:

          La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 6 stihiri ale Învierii din Octoih şi 4 stihiri din Triod. Slavă… din Triod. Şi acum… dogmatica Învierii gl. 1-îi.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih. Slavă… din Triod gl. 2-lea. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 2-lea din Octoih.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Praznicului din Triod gl. 2-lea (o dată) „Preacuratul Tău chip…”

La Utrenie:

          La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii gl. 1 (de 2 ori). Slavă… Troparul Praznicului din Triod gl. 2-lea „Preacuratul Tău chip…”, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 2-lea „Toate tainele…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii gl. 1-îi

Evanghelia a 9-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50

După psalmul 50. Slavă… Uşile pocăinţei…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

          Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

          Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Învierii, a Crucii şi învierii, a Născătoarei din Octoih; apoi a Triodului cu pripeala: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”.

Irmoasele: a Învierii, gl. 1-îi

Catavasia: din Triod „Adîncul Mării Roşie…”

          După pesnea a 3-a: Sedelna din Triod „Dumnezeiescul Tău chip…” Slavă… „Cu chipurile profeţilor…” Şi acum… „Celor ce cu dragoste…”

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul din Triod.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii a 9-a din Octoih. Slavă… din Triod. Şi acum… din Triod

La Laude: Se pun 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri din Triod. Slavă… stihiră gl. 6-lea din Triod „Moise în vremea…”. Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Doxologia cea mare.

Înainte de Ceasul I-îi punem Slavă… Şi acum… stihira Evangheliei a 9-a.

La Ceasuri: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Praznicului din Triod. Condacul Praznicului din Triod. (Condacul Învierii se lasă).

La Liturghie:

        Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

          În bisericile, mănăstiri şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătesc încă 3 agneţe: Pentru Marţi, Miercuri şi Vineri, în toate aceste 3 zile se săvîrşeşte Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

          Marţi se face pomenirea Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia.

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Învierii
  2. Troparul Praznicului din Triod
  3. Slavă… Și acum… Condacul Praznicului din Triod

Prochimenul duminicii I-a a Postului Mare

Apostolul și Evanghelia duminii I-a a Postului Mare

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „De Tine se bucură…”

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” și a Praznicului: „Bucurați-vă drepților întru Domnul. Celor drepți se cuvine laudă”.

Prot. Mihail Vicol