14/27 Martie 2016

Rînduiala slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama), glasul al 2-lea. Pomenirea Sf. Cuv. Benedict; Sf. Irh. Teognost; Sf. Rostislav

Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea

          Luminătorule al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, / podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; / făcătorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, / propovăduitorule al harului, / roagă-te pururea să se mîntuiască sufletele noastre.

Condacul Triodului, gl. 4-lea

          Acum s-a arătat vremea cea de lucrare, / lîngă uși stă judecata; / să ne sculăm dar postind, / să aducem lacrimi de umilință, / împreunate cu milostenie, strigînd: / Greșit-am mai mult decît nisipul mării. / Ci iartă, Făcătorule al tuturor, / ca să luăm cununile nestricăciunii.

Condacul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea

          Pe tine, organul înțelepciunii, cel sfințit și dumnezeiesc, / trîmbița cuvîntării de Dumnezeu cea strălucită, / cu un glas te lăudăm, Grigorie de Dumnezeu grăitorule. / Ci, cel ce stai ca o minte înaintea Minții celei dintîi, / către Dînsul îndreptează mintea noastră, Părinte Grigorie, ca să strigăm ție: / Bucură-te, propovăduitorule al harului.

La Vecernie:

          Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 6 stihiri ale Învierii din Octoih şi 4 stihiri ale Ierarhului din Triod (se repetă prima stihiră din Triod). Slavă… din Triod, gl. 6-lea “Cuvioase de trei ori…”. Şi acum… dogmatica Învierii gl. 2-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 2-lea. Slavă… din Triod gl. 8-lea “Limba cea trează…”. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 8-lea din Octoih “Fecioară nenuntită,…”.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

La Utrenie:

          La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 2-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 8-lea „Cel ce pentru noi…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. 2-lea

Evanghelia a 10-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50

După psalmul 50. Slavă… Uşile pocăinţei…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

          Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

          Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Învierii din Octoih; a Triodului din Triod cu pripeala: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie” și a Ierarhului din Triod cu pripeala: “Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele: a Învierii, gl. 2-lea

Catavasia: „Deschide-voi gura mea…”

          După pesnea a 3-a: Condacul Triodului, gl. 4-lea: “Acum s-a arătat vremea…”, apoi Sedelna din Triod.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Ierarhului din Triod.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii a 10-a din Octoih. Slavă… a Ierarhului din Triod. Şi acum… bogorodicina din Triod.

La Laude: Se pun 5 stihiri din Octoih, apoi 3 stihiri ale Ierarhului (cu stihurile lor) din Triod. Slavă… stihiră, gl. 6-lea din Triod „Celor ce umbră…”. Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Doxologia cea mare (se cîntă), apoi cîntăm troparul “Înviat-ai din mormînt…”

Înainte de Ceasul I-îi punem Slavă… Şi acum… stihira Evangheliei a 10-a.

La Ceasuri:

La ceasurile 1-îi și 6-lea: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Ierarhului din Triod. Condacul Triodului, gl. 4-lea: “Acum s-a arătat…”.

La ceasurile 3-lea și 9-lea: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Ierarhului din Triod. Condacul Ierarhului, gl. 8-lea: “Pe tine, organul…”.

La Liturghie:

        Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

          În bisericile, mănăstirile şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătesc încă 2 agneţe: Pentru Miercuri şi Vineri, a se săvîrşeşte Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

          După Vhod:

Troparele la Liturghie:

          Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Ierarhului din Triod
 3. Slavă… Condacul Ierarhului, gl. 8-lea
 4. Și acum… Condacul Triodului, gl. 4-lea

          Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Ierarhului din Triod
 4. Condacul Triodului, gl. 4-lea
 5. Slavă… Condacul Ierarhului, gl. 8-lea
 6. Și acum… Condacul Hramului

           Dacă hramul bisericii este în cinstea Sfinților (unui Sfînt)

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Ierarhului din Triod
 4. Condacul Hramului
 5. Slavă… Condacul Ierarhului, gl. 8-lea
 6. Și acum… Condacul Triodului, gl. 4-lea

Prochimenul duminicii II-a a Postului Mare și al Ierarhului: „Gura mea…”

Apostolul și Evanghelia duminii II-a a Postului Mare și a Ierarhului.

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „De Tine se bucură…”

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”.

Prot. Mihail Vicol