-Părinte, crucea nu trebuie păstrată în afară, la piept, în biserici și în case, ci înlăuntrul nostru.

-Cine are crucea în suflet, cînd o vede în afară se bucură. Cea din afară o întărește pe cea dinlăuntru, căci totdeauna obiectele din afară trezesc și întăresc sentimentele cele dinlăuntru. De altfel, și crucea dinlăuntru nostru, ca simțămînt de evlavie, a fost produsă tot prin cea din afară. Dacă nu este înafară, nu poate fi nici înlăuntru nostru. Cine este următor al Crucii lui Hristos, iubește și crucea cea dinlăuntru și cinstește cu evlavie și semnul ei din afară.

Sursa: ”Călăuză în Credința Ortodoxă”, Arhim. Ilie Cleopa, pag. 203

Foto: doxologia.ro