Ca mîngîiere pot să-ți dau sfatul Sfîntului Apostol Iacov, care spunea așa: Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungîndu-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mîntui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui (Iac.5, 14-15).

Nu se știe de ce s-a înrădăcinat părerea cum că, la Taina Sfîntului Maslu, trebuie să alergăm numai atunci cînd omul nu mai are nădejde că va mai trăi. Dimpotrivă, și oamenii sănătoși participă la Taina Sfîntului Maslu în Postul Mare și fac aceasta fără să se gîndească la moarte. Și cuvintele  Apostolului, spuse mai sus, se opun întru totul părerii greșite, deoarece ele spun clar: Și rugăciunea credinței va mîntui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui (Iac.5, 15).

Puterea  Tainei Sfîntului Maslu constă în faptul că prin ea se iartă, mai ales, păcatele uitate de noi din neputință omenească, iar după iertarea păcatelor, se dăruiește și sănătatea trupească, dacă este voia lui Dumnezeu.

Cuv. Ambrozie de la Optina