Auziți, bogaților, și luați aminte, ascultați cei ce țineți case, să nu vă mîndriți întru averea voastră cea stricăcioasă, laudîndu-vă. Că numai Dumnezeu este bogat, El care are bogație nestricăcioasă și din destul și dă tuturor, celor ce cer. Iar ființa bogației noastre este praful. Și, pînă ce este liniște, vă veseliși cu ea și o stăpîniți, și vin la voi mici și mari, slăviți și fără slavă, bogați si săraci, aducîndu-vă vouă cinste și daruri și la picioare căzîndu-vă; și, de aceea, bine este să mulțumiți lui Dumnezeu. Dar să vă paziți, ca nu cumva, bogăția să fie adunată cu păcat, cum ar fi de pildă, să iei mită de la vreunul care ar voi a birui pe vreun potrivnic al său și tu, atunci, cu nedreptate, să osîndești pe omul cel făcut după chipul lui Dumnezeu, pentru care Hristos și-a vărsat sîngele.

    Destul să-ți fie ție și casei tale ceea ce ți se cuvine, cu dreptate, iar nu într-ascuns. Iar de vei lua pe deasupra, atunci, iei ca o băutură tulbure și să cunoști că ești bolnav cu sufletul. Păzește-te cu ințelepciune si-ți curăță sufletul tău cu frica lui Dumnezeu. Să nu aduni lucruri spurcate și nedrepte în viața aceasta, fiindcă averea aceea naște în sufletul tău boala netămăduită. Deci, precum mai înainte ți-am zis, strecoară-ți toate, ca sa nu fie în casa ta nedreptate, nici spurcăciune, ci toate curate și drepte. Toate, ca și printr-o strecurătoare să le strecori, și să le speli, cu dreptate și cu vrednicie, ca să fie curate și nespurcate de-a pururea, ca o apă curgatoare. Zis-a ințeleptul că se cade să ne spălăm și să ne curațim sufletul nostru de rușinea și de însăși spurcaciunea lui, adică, să-l păzim de bogăția cea nedreaptă. Să primești și să aduci în casa ta pe cel străin și pe cel sărac și să-i hranești și să-i încălzești, iar Dumnezeu îți va răsplăti ție însutit, pentru că El însuși a făgăduit așa, și nemincinos este.

 Sfîntul Efrem Sirul