Prea Cucernice Părinte Mihail Vicol,
Ţinem să vă aducem cele mai sincere felicitări în această minunată zi a hirotoniei în treapta de Diacon, cu cele mai frumoase şi curate gînduri, dorindu-vă deplină sănătate trupească şi sufletească şi înţelepciune de la bunul Dumnezeu. Vă doresc ca pacea şi liniştea să domnească în familia dvs, să ne fiţi şi în continuare un exemplu de soţ iubitor, tată milostiv, prieten adevărat şi preot evlavios cum v-am ştiut pînă acum. Să ne adune bunul Dumnezeu sărbătoare de sărbătoare la Sf. Biserică ca să ne umpleţi mintea şi sufletele de înţelepciunea şi frumuseţea credinţei noastre ortodoxe, iar prin predicile pe care le spuneţi la fiecare slujbă să ne întărească în credinţă ca să ne ducem crucea vieţii cu dragoste, smerenie, ascultare şi fără cîrtire.

Cu stimă şi respect diaconul Victor Casian.