Young couple holding hands with sun-flare.

Soțul are datoria de a-și iubi și sluji soția așa cum Hristos iubește și slujește Biserica. Căci îndată Sfîntul Pavel spune: Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru dînsa.(…)  Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urît trupul său, ci îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica(Efeseni v. 25 și 28-29). Iar spre sfîrșitul citirii, comparația dintre dintre căsătorie si unirea lui Hristos cu Biserica Sa este întărită cu cuvintele: Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică (v. 32).

Sfîntul Ioan Gură de Aur, tîlcuind acest pasaj, spune foarte apăsat soțiror din turma sa:

”Văzut-ai măsură a supunerii? Ascultă și măsură a dragostei. Voiesti să se supună ție femeie ca lui Hristos Biserica? Poartă de grijă și tu de dînsa, precum Hristos pentru Biserică. Și de va trebui să-ți dai și sufletul pentru dînsa, chiar să te zdrumici de cîteva ori, fie, să suferi și să pătimești orice, să nu te lepezi. Și de vei pătimi acestea, nimic încă nai făcut precum Hristos. Că tu după ce te-ai unit acum cu dînsa faci acestea, iar Acela pentru ceea ce se întorcea de către El și Îl ura. Deci precum El, pe ceea ce se întorcea de către dînsul și Îl ura și Îl scuipa și Îl defăima, a adus-o la picioarele Sale cu multă purtare de grijă, nu cu îngroziri, nici cu ocări, nici cu frică, nici cu alt chip ca acesta, așa să te afli și tu cu soția ta”.

”Vietile Sfinților căsăroriți”, David și Mary Ford

pag. 34