Un frate oarecare din Tebaida ne povestea nouă zicînd: ”Eu, fraților, am fost feciorul unui jertfitor idolesc. Deci, cînd eram copil, îl vedeam pe tatăl meu de multe ori seara și dimineața, mergînd în capiște, închinîndu-se idolilor. Odată am mers și eu după tatăl meu în taină, neștiindu-mă el, ca să văd ce face în capiște și cum se închină. Eu dacă am mers în capiște, l-am văzut pe satana șezînd pe un scaun împăratesc și toți ostașii stînd în fața sa. Și a venit unul din draci și i sa închinat, iar el a întrebat zicînd:

-De unde vii și ce-ai făcut?

Răspuns-a dracul și a zis:

-Iată, în cutare parte am fost, și am ridicat sfadă, război mare și multă vărsare de sînge am făcut între oameni, și am venit să-ți spun.

Zis-a lui satana:

-În cîte zile ai făcut acestea?

-În treizeci de zile.

Mîniindu-se, a poruncit și l-a bătut pe el zicînd:

-Numai această slujire mi-ai facut în atîtea zile?

Apoi, venind altul și închinîndu-i-se, el l-a întrebat și pe acela:

-De unde ai venit?

-Am fost pe mare și am ridicat furtună asupra unei corăbii cu mulțimi de oameni, și s-au înecat toți și am venit să-ți spun.

-În cite zile ai făcut aceasta?

-În douăzeci de zile.

Și a poruncit de l-au bătut și pe el zicînd:

-Pentru ce așa puțin lucru și așa puțină slujire mi-ai făcut în atîtea zile?

Iată a venit și al treilea și s-a închinat. Atunci l-a întrebat și pe el:

-De unde ai venit?

-În această cetate s-a facut nuntă, și am pornit sfadă și război mare între nuntași, între mire și mireasă și multă vărsare de sînge am făcte și am venit să-ți spun.

-În cîte zile ai făcut aceasta?

-În cinci zile.

Și a poruncit ca să-l bată și pe acela zicînd:

-Pentru ce numai în cinci zile ai făcut atîta lucru?

După aceasta a venit altul și i s-a închinat, și l-a intrebat și pe acela:

-Dar tu de unde ai venit?

-Eu, stăpîne, patruzeci de ani sunt de cînd pururea mă lupt cu un sihastru în pustie, iar în această noapte l-am împins și l-am aruncat în curvie. Satana auzind aceasta, s-a sculat și l-a sărutat, și luînd cununa care era pe capul lui a pus-o pe capul aceluia. L-a pus aproape lîngă scaunul lui și a zis:

-Cu adevarat lucru și bună slujire mi-ai făcut și vrednic ești de cinstea mea că ai făcut o biruință ca aceasta.

Acestea eu văzîndu-le cu ochii mei, și cu urechile mele auzindu-le, am cunoscut că mare este cinul călugăresc, și lăsînd lumea am venit în pustie povățuindu-mă Domnul Dumnezeu la calea mîntuirii”.

 Preluat de pe CD-ul ”Război împotriva curviei”

de  Diacon Victor Casian