Gimnaziul nr. 51 “Gheorghe Malarciuc” din orașul Vatra, organizează Concursul Municipal ”Personalități Creștine: Virtuți și Sfințenie”. Concursul va avea loc pe data de 16 aprilie 2016, începând cu ora 10:00. Concursul găzduit de orășelul Vatra este adresat elevilor din toate şcolile municipiului Chișinău. Acesta urmăreşte formarea comportamentelor adecvate cu valorile morale, religioase, de cultură spirituală tradițională, fiind prevăzut cu premii.

Concursul se organizează în perioada lunilor februarie-aprilie, în trei etape:

1.Etapa locală (selectarea participanţilor, inclusiv a echipelor pe categorii de vârstă, în funcţie de interesul elevilor pentru probele propuse în cadrul concursului), pînă la 20 martie 2016. Pot participa elevii claselor I-IX, elevii de liceu la dorinţă.

2.Etapa sector: pînă la 8 aprilie 2016. Pot participa elevii claselor I-IX, elevii de liceu la dorinţă, în funcţie de interesul pentru probele propuse pentru concurs, inclusiv echipele pe categorii de vârstă (pentru proba orală), după cum urmează: I echipă – elevii claselor a VII-a; a II-a echipă – elevii claselor a VIII-a; a III-a echipă – elevii claselor a IX-a; a IV-a echipă – elevi liceu (la dorinţă).

3.Etapa municipiu: 16 aprilie 2016: participă învingătorii la etapa sector. Pentru proba orală (3.2) echipa va fi formată din maximum 5 elevi. Instituţia de învăţământ poate participa la etapa sector maximum cu 4 echipe – câte una la fiecare categorie de vârstă. Centrele de concurs sector vor înainta echipele învingătoare pe categorii de vârstă la etapa municipiu. Oferta de participare la etapa sector şi etapa municipiu se transmite cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului (vezi oferta la proba 3.2 şi Anexa 1). Locul desfăşurării etapei municipiu: nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” din or.Vatra, str. Frunze 1.

Cele trei secţiuni ale concursului au temă centrală personalităţile creştine celebrate în anul şcolar 2015-2016.

Concursul constă din trei probe:

1.Proba scrisă: „Personalităţi creştine în istoria neamului nostru” La această probă pot participa elevii claselor a VII-a – a IX-a, la dorinţă şi elevii de liceu. Elevii-participanţi vor răspunde în scris la 4 întrebări dedicate: vieţii bisericeşti şi activităţii Mitropolitului Varlaam istoriei şi vieţii bisericeşti pe timpul domnitorului Vasile Lupu istoriei neamului şi a vieţii bisericeşti pe timpul Sfîntului Daniil Sihastrul vieţii bisericeşti în perioada activităţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni Întrebările structurate pe teme, în funcţie de vîrsta elevilor, vor fi anunţate înainte de începerea concursului. Timp de lucru: 90 de minute.

2.Proba orală: „Personalitatea și sfințenia” La această probă pot participa echipe din clasele a VII-a – a IX-a, la dorinţă şi echipa elevilor de liceu. Proba constă în prezentarea pe parcursul a 10 minute a unui proiect de grup, sub diverse forme, dedicat, la alegere: vieţii bisericeşti şi activităţii Mitropolitului Varlaam istoriei şi vieţii bisericeşti pe timpul domnitorului Vasile Lupu istoriei neamului şi a vieţii bisericeşti pe timpul Sfîntului Daniil Sihastrul vieţii bisericeşti în perioada activităţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni Se va ține cont de faptul că drept moto al acestei secțiuni sînt cuvintele din pildele lui Solomon „Dreptatea înalță un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor.” (Pilde 14, 34).

3.Proba de creaţie plastică: „Biserica neamului nostru” La această probă sunt invitaţi să participe elevii claselor I-IX, la dorinţă şi elevii de liceu. Proba pentru cea mai bună creaţie plastică, pe fiecare dintre următoarele categorii: desen, pictură, artă grafică, tehnică mixtă, fotografie (sub forma de carte poștală) cu tema „Biserica neamului nostru”. Dimensiunea lucrării nu trebuie să fie mai mare decât formatul A3 (adică cele agreate de condițiile serviciilor poștale de încadrare în normele de scrisoare sau carte poștală).

Numărul de lucrări: Fiecare autor se poate înscrie cu maxim 3 lucrări. Lucrările vor rămâne în patrimoniul Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei, acestea putând fi folosite în cadrul diverselor expoziţii cu scopul promovării viitoarelor ediții ale concursului.

Data limită de înscriere: 31 martie 2016.

Doritorii trebuie să trimită Oferta de participare la Concursul „Personalităţi creştine: virtuţi şi sfinţenie”, la adresa de e-mail: inspmetod.mm@gmail.com.

Activitatea are ca principal organizator Gimnaziulnr. 51 ”Gheorghe Malarciuc” or. Vatra în colaborare cu: DGETS, Primăria din or. Vatra, Consiliul local Vatra, Primăria municipiului Chișinău, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, Mișcarea civică “Tinerii Moldovei”.

Anna Casian-Musteață