Nu este nici un trept care să nu aibă o greșială, oricît de mică. Și, iarăși, nu este nici un păcătos, care să nu aibă nici un bine. Deci, de vei vedea pe vriun drept bolnav sau în oricare ispită și primejdie căzînd, să nu te tulburi, ci să gîndești in tine și să zici: Acest om drept este, însă a făcut ceva, o mică faptă rea și pentru aceasta își ia plata aici, ca dincolo să nu se osîndească. Așa să înțelegi cuvîntul cel zis de Avraam, în Evanghelie, bagatului nemilostiv: ”Tu ai luat în viață cele bune, iar Lazăr cele rele”, de vreme ce s-a întîmplat că a avut Lazăr în viața aceasta cîteva păcate, iar bogatul acela, cîteva fapte bune; și si-a luat plata fiecare.

Sfîntul Ioan Gură de Aur