Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse

Urmând recomandările Sectorului Sinodal Informațional al Bisericii Ortodoxe Ruse, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în anul 2016 activitățile sociale și slujirea misionară în rândul tinerilor se declară activități prioritare pentru Biserica Ortodoxă din Republica Moldova.

Astfel, reprezentanții sectoarelor mitropolitane:

  • Sectorul Relaţii Culturale; (Prot. mitr. Nicolae Ciobanu)
  • Sectorul Activitate Socială și Caritate; (Prot. mitr. Nicolae Craveț)
  • Sectorul Activitate Pastorală pentru Tineret; (Protodiacon Andrei Irașcu)
  • Direcția metodică; (Prot. Alexei Boenciuc, Angela Levința)
  • Biroul de presă, media și tehnologii informaționale; (Pr. Mihail Bortă, Ipod. Alexei Spelciuc) au misiunea să desfășoare și să susțină proiectele social-misionare, filnatropice și de catehizare pentru tineret.

Totodată, Sectorul Sinodal Informațional al Bisericii Ortodoxe Ruse care organizează cursuri de instruire continuă privind activitatea misionară în rețelele de socializare: „Prezența Bisericii în rețelele de socializare: statutul curent și perspectivele de extindere” recomandă site-urilor eparhiale, portalurilor și blogurilor de spiritualitate creștină ortodoxă să susțină informațional proiectele Bisericii legate de activitatea socială și slujirii misionare în rândul tinerilor.

www.mitropolia.md