În atenția profesorilor de religie!

0
849

În atenția profesorilor de religie!

Stagiul de formare profesională continuă de trei săptămâni în perioada 2 martie – 21 martie 2015 la Institutul de Științe ale Educației, str. Doina 104, m. Chișinău.

Taxa de participare – 1000 de lei.
Direcția Metodică atenționează profesorii de religie că în perioada 2 – 21 martie 2015 Institutul de Științe ale Educației, str. Doina 104, m. Chișinău, propune un stagiu de formare de trei săptămâni (15 zile), 150 de ore, 20 de credite profesionale.
Programul de formare continuă include patru module:
A) Didactica disciplinei;
B) Psihopedagogie;
C) TICE;
D) Curs opţional.
Beneficiari: profesori de religie, preoți. Profesorii de religie se pot înscrie la cursuri doar în cazul în care au acordul preliminar al administrației instituției în care activează. Preoții se înscriu la cursuri având recomandarea metodistului responsabil de predarea religiei din protopopiat.
Informații suplimentare: 069608115, Angela Levința