Lecții demonstrative la Religie în mai multe instituții preuniversitare învățământ din Chișinău

0
984

Lecții demonstrative la Religie în mai multe instituții preuniversitare învățământ din Chișinău

În perioada octombrie – noiembrie 2014, în municipiul Chișinău au fost susținute mai multe lecții demonstrative la Religie în clasele I-VII. Lecțiile au avut drept obiectiv aplicarea strategiilor interactive moderne în practica didactică.

Preotul Dumitru Tolico, profesor de religie la Liceul Teoretic „M. Eminescu”, a desfășurat ore de religie cu tema „Isaac – copilul ascultător” în clasa a III-a și „Taina Sfântului Botez” în clasa a IV-a, ambele lecții fiind proiectate după modelul ERRE, model care asigură un cadru de gândire și de învățare caracteristic gândirii critice și integrării creative a informațiilor și conceptelor. În cadrul lecțiilor ținute de părintele Dumitru, alături de metodele clasice – exemplul, povestirea, lectura, argumentul –, au fost prezentate și metode didactice interactive, cum ar fi ploaia stelară, cadranul, diagrama Venn, problematizarea, citirea imaginii. Doamna Lidia Golban, profesoară de religie la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, a prezentat o lecție publică de evaluare a cunoștințelor în clasa a III-a. Au fost evaluate unitățile de învățare „Despre credința creștină” și „Evenimente-cheie din Vechiul Testament”. Copiii au dat dovadă de cunoaștere profundă a materiei studiate la orele de religie, precum și a abordării interdisciplinare, demonstrând o trăire profundă moral-creștină. Profesoara a utilizat predominant metoda dialogului, dar și dezbaterea, conversația, răspunsurile elevilor fiind comentate și susținute prin pilde și exemple aplicabile în viața școlară. Doamna Rodica Vrâncean, profesoară de religie la Gimnaziul „Viorel Găină”, a predat o lecție în clasa a VII-a cu tema „Datoria față de Dumnezeu”. Obiectivele lecției au fost formulate în conformitate cu particularitățile de vârstă ale elevilor, astfel încât să asigure finalitatea lecției: formarea competențelor curriculare, manifestate prin cunoștințe, capacități, comportamente. În etapa evocare, elevii au prezentat eseul „Familia mea”, exemplificând legătura dintre poruncile dumnezeiești, valorile morale și viața socială. În cadrul lecției, profesoara a utilizat metode didactice interactive – cadranul, completarea rebusului, analiza, compararea, explicația, demonstrând că învățarea activă are la bază antrenarea copilului în procesul de învățare, transformându-l în coparticipant la propria instruire și învățare și, cel mai important moment, deschizând în sufletul copilului dorința de învățare într-un mod eficient și creativ. În finalul lecției au fost deduse mărgăritare duhovnicești (precum: „În fiecare duminică sărbătorim învierea lui Hristos”) și, printr-o colaborare susținută între elevi, au fost formulate virtuțile creștine. La lecții au asistat reprezentanți ai administrației instituțiilor, pr. lect. dr. Octavian Moșin; Angela Levința, șeful Cabinetului metodic din cadrul Mitropoliei Moldovei; Carolina Sturza, metodist la Academia de Teologie, precum și un grup de profesori de religie și preoți participanți la stagiul de formare continuă în cadrul Institutului de Științe ale Educației din Chișinău.
Direcția metodică a DMAPT