Recunoștință mitropolitană pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

0
644

Recunoștință mitropolitană pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Palatul Mitropolitan cu persoanele prin intermediul cărora la Sfânta Mănăstire Căpriana, a fost adusă spre închinarea credincioșilor din țara noastră icoana cu chipul Maicii Domnului „Cuvine-se cu adevărat”, de la Sfântul Munte Athos.

Distinșii oaspeți, în persoanele Monahului Iosif Vigliotis și a Domnului Gheorghe Sikydis, au fost însoțiți de către Părintele Arhimandrit Filaret (Cuzmin), precum și de către Părintele Arhimandrit Nicolae (Roșca). Confrații greci, dimpreună cu Părintele Nicolae, au primit mulțumiri și alese Distincții Mitropolitane, pentru truda depusă spre aducerea aceste deosebite sfințenii pe meleagurile Moldovei, iar Părintele Filaret a primit mulțumirile Întâistătătorului pentru buna organizare și desfășurare a serviciului divin arhieresc săvârșit recent la Mănăstirea Căpriana. La rândul lor, invitații au cerut binecuvântarea Întâistătătorului, exprimându-și mulțumirea pentru primirea cordială și pentru bunătatea arhipăstorească a ÎPS Mitropolit Vladimir.

www.mitropolia.md