Cuvânt de înştiinţare

0
855

Cuvânt de înştiinţare

pentru tot sufletul creştinesc ortodox din ţara noastră, Moldova

Iubiți întru Domnul părinți, frați și surori!

Cu o deosebită bucurie în suflet vă aducem la cunoștință, că din mila lui Dumnezeu și prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în noaptea de 3 spre 4 septembrie 2014 în Sfânta Mănăstire Căpriana va fi adusă spre veșnică așezare și închinare Copia exactă a Icoanei Făcătoare de minuni a Maicii Domnului care se numeşte „AXIONIŢA” („Axion estin” – grec., „Cuvine-se cu adevărat” sau „Vrednică ești” – rom., „Достойно есть” – slav.) din străvechea biserică „Protaton” din Kareia Sfântului Munte Athos, adică chiar din Casa sau Grădina Maicii Domnului. Pentru prima dată în istorie pământul și Biserica Ortodoxă din țara noastră se învrednicește de o asemenea sfântă și harică binecuvântare, de aceea în aceste zile în Sfânta Mănăstire Căpriana se va săvârși priveghere de toată noaptea și Dumnezeiasca Liturghie sobornicească, săvârșită de către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împreună arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova și cu părinții sfințiți slujitori din Marea Lavră din Sfântul Munte Athos.
Știind netăgăduitul adevăr, că nu există Ortodoxie fără Maica Domnului și că prin mijlocirea Preacuratei Fecioarei Maria se naşte omul cel nou, care se îndumnezeieşte şi devine moştenitor al Împărăţiei veşnice, să urmăm şi noi ascultării Ei desăvârşite, adâncii Sale smerenii, lucrării Ei duhovniceşti tainice, rugăciunii Sale arzătoare, dragostei Ei dumnezeieşti, privegherii neîntrerupte pe care o săvârşea… Maica Domnului a devenit modelul, nădejdea, ocrotitoarea tuturor maicilor, modelul ideal al Mamei, al dragostei de mamă, model de curăţie, sfinţenie și devotament pentru toți oamenii…

Iubiți creștini, clerici și mireni, vă așteptăm pe toți în sfânta noastră mănăstire să ne împărtășim împreună de mântuitoarea bucurie duhovnicească ce se va revărsa peste tot omul. Să nu uităm, că într-adevăr, o trăsătură comună a tuturor creștinilor ortodocși este dragostea lor faţă de Maica Domnului. Numai la auzul numelui Ei, sufletul cel iubitor de Dumnezeu este „mişcat” de admiraţie, de mulţumire şi de recunoştinţă, iar aducând în faţa ochilor noştri chipul Ei cel slăvit, avem mare folos duhovnicesc, pentru că ajutorul Ei grabnic este izvorul mângâierii și al fericirii noastre.

Cu dragoste în Hristos, Dumnezeul nostru
Arhimandritul Filaret (Cuzmin),
Starețul Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului ” Căpriana
împreună cu frații

 

Programul, îl aveți în pliantul de mai jos:

Cuvânt de înștiințare