Universitatea de Stat din Moldova propune burse pentru programe de master creştine

0
948

Universitatea de Stat din Moldova propune burse pentru programe de master creştine

Al treilea an consecutiv Universitatea de Stat din Moldova propune programe de master cu caracter creștin. Câteva facultăți au propus programe separate pentru cei interesați de spiritualitatea creștină.

Programe:

  • Studii filologice și spiritualitate creștină, Facultatea de Litere;
  • Consiliere educațională și spirituală, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
  • Istoria și cultura religiilor, Facultatea de Istorie și Filosofie.

Peste cincizeci de masteranzi au urmat cursurile în anul universitar 2013/2014, dintre care 21 au absolvit programul, susținânt tezele de masterat.
Programele de master includ modulul psihopedagogic și discipline teologice, care le permit absolvenților să activeze în şcoală și în alte instituții.
Facultatea de Litere invită slujitori, preotese și oameni de bună credință pentru a-și continua studiile în domeniul lingvistic cu specializarea spiritualitate creştină. După absolvire aceştia vor obţine titlurile master în ştiinţe umanistice cu posibilitatea de a preda disciplinele Limba şi literatura română şi Religia.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la aceeaşi instituţie propune programul de masterat Consiliere educaţională şi spirituală, cu obţinerea titlului de master în ştiinţe ale educaţiei. – Recomand tuturor!
Facultatea de Istorie şi Filosofie propune, în premieră, studii în istoria și cultura religiilor, astfel absolvenții vor putea activa în următoarele domenii: profesor de istorie, profesor de istoria religiilor, profesor de educaţie moral-spirituală, consultant pe probleme de istorie şi istoria religiilor.
O remarcă importantă: Universitatea oferă burse masteranzilor care vor fi înscrişi la aceste programe.
Este un avantaj şi o oportunitate pentru tinerii teologi, dar şi pentru clerici de a-şi lărgi orizontul de cunoştinţe, de a căpăta o nouă specialitate, ca astfel să propovăduiască învăţătura creştină şi prin alte filiere. Totodată, la aceste masterate s-au înscris și persoane care vin din alte domenii precum: sport, economie, jurnalism, psihologie etc.
Însă doritorii de a se înscrie la aceste programe ar trebui să se grăbească dacă vor să obţină un loc bugetar. Depunerea actelor se desfăşoară începând cu 21 iulie.
Dacă credeţi că vă putem fi de ajutor puteţi să ne telefonaţi la nr.: 079481586 – preot Octavian Moșin, coordinator.

Doamne ajută!