Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din R. Moldova

0
1587

Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din R. Moldova

Admiterea în cadrul Academiei de Teologie pentru studii de licenţă se organizează la specializarea – Teologie Pastorală şi Asistenţă Socială. Organizarea admiterii este în conformitate cu criteriile generale stabilite de Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove la specialitățile Teologie Pastorală și Asistenţă Socială.

Perioada de admitere: 01.07.2014 – 20.08.2014.
Orar de lucru a comisiei de admitere: Luni-Vineri între orele 9:00 – 16:00 (În afară de sărbători!)
Proba de aptitudini: 25.08.2014 la ora 10:00
REGULAMENT CU PRIVIRE LA ADMITEREA PENTRU STUDII LA ACADEMIA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
Studii postuniversitare de masterat – Admiterea la ciclul II studii (Masterat) se desfăşoară la specializările: – Istoria şi Filosofia Religiilor; – Biblice; – Teologie şi Asistenţă Socială. Perioada de studii – 2 ani; în bază de contract.
Perioada de admitere: 01.07.2014 – 20.08.2014.
Orar de lucru a comisiei de admitere: Luni-Vineri între orele 9:00 – 16:00 (În afară de sărbători!)
Proba de aptitudini: 25.08.2014 la ora 10:00
Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele:

 • Cerere (model tip);
 • 6 fotografii (3×4);
 • Certificatul medical (0-86U);
 • Actul de studii superioare (original+xerox);
 • Binecuvîntarea preotului duhovnic;
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificatul de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (orginal+xerox);
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Bonul de plată pentru admitere;
 • Taxa de şcolarizare (contractul de studii).

Informaţii cu privire la ADMITERE:
Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Ismail 46
tel. (+373 22) 54 28 70