Dragoste de carte

0
906
Dabija Silvestru 3


Dragoste de carte

Faceţi popas în Casa Cuvîntului!
Aici îţi este dor de sine şi continui să Fii!

 

Casa cu cărţi” – genericul care a înveşnicit în memoria noastră prezenţa de neuitat a scriitorilor Nicolae Dabija şi Aurelian Silvestru!

…S-a înfiripat un dialog direct cu elevii liceului nostru, copilaşi setoşi de noi căutări, dorinţe şi idealuri umane.
În cadrul Zilelor Onisifor Ghibu, ce se desfasoara cu regularitate în luna mai, liceul apare altfel, iar visele cadrelor didactice şi ale elevilor sînt realizabile: actorii teatrelor din Moldova ne vin pe ospeţe, nu intirzie nici scriitorii sa ne păşeasca pragul!
La 27 mai chiar am trăit cu toţii momente deosebite, s-au deschis cărţile, ce aşteptau să fie cunoscute, iar scriitorii au fost cei care s-au simţit datori ,,să smulgă măcar un singur spin din sufletele lor”, vorba scriitorului…
Noi, cei de la Onisifor Ghibu suntem cu adevarat nişte norocoşi. Oare nu e un dar ceresc ca aceasta sărbătoare a sufletului să fie vegheată de parohul bisericii „Sfînta Treime” din satul Lucăşeuca, preotul Iulian Raţă? E cel care deja al doilea an se implică cu multă dragoste în activităţile culturale ale institutiei, singurul ţel fiindu-i promovarea valorilor naţionale, dar şi a celor general – umane. Alături de copiii şi profesorii liceului nostru l-a cunoscut pe scriitorul Aurelian Silvestru. A rămas mulţimit sufleteşte de Fărîmele de suflet ce le-a primit în dar de la autor.
În cadrul acestei întîlniri, elevii i-au descoperit pe Aurelian Silvestru şi pe Nicolae Dabija, s-au dovedit a fi oameni iubitori şi promotori ai cuvîntului divin, creatori ce parcurg traseul existenţial într-o manieră artistică cu adevărat miraculoasă. Mînuitorii condeiului au scos la iveală liniile de forţă artistică, temerar au construit un templu valoric al cuvintelor: ”Casa cu cărţi”.
„Casa cu cărţi” e titlul şi mesajul nuvelei din ultima carte a lui N. Dabija, text ce i-a emoţionat pe copii prin originala formula de a aduce prin cuvîntul viu al limbii române un Simplu elogiu cărţii: ,,Nu existam în acele clipe – cartea şi eu, cititorul ei – decît ca un destin unic, ca un tot întreg şi nedespărţit. Această senzaţie singulară mă făcea să cred că eram primul şi unicul ei cititor din toate timpurile, că dînsa se scrie, se alcătuieşte, se împlineşte acolo, sub ochii mei.” Suflul acestor cuvinte ne-a făcut să simţim o bucurie enormă, dar şi o tristeţe.

„Cartea ne cheamă nu somnul, ci trezirea, nu moleşeala, ci veghea, o pulsaţie vie, care vine de dincolo de cuvinte, făcîndu-se simţită în tot ce este ea.”

Dabija Silvestru 2

Sensibilizarea celor prezenţi în sală s-a lăsat remarcată şi prin înaripatele ginduri preluate din eseurile lui Aurelian Sulvestru. Printre valoroasele Fărîme de suflet au fost recitate, traite multe poezii despre patrie, limbă, dragoste.
Textele memorizate şi maiestrit recitate de catre elevi au demonstrat că Nicolae Dabija este o voce, o prezenţă remarcabilă a culturii române. Prin experienţa de a comunica atît de pămînteşte, pe viu cu elevii şi profesorii, scriitorii au demonstrat că opera lor constituie o lume fără odihnă, de unde fiecare om poate să înveţe Viaţa, să deosebească eternul bine de rău. În această manieră dragii noştri copilaşi au reuşit să desluşească că esenţa întregii noastre vieţi se rezumă la ideea înaintată ca temă pentru acasă: A fi om este o artă sau un destin.
Atît elevii, cît şi profesorii am ramas mişcaţi de gestul autorilor – de a veni cu un set de CARTE ROMÂNEASCA, donaţie pentru bilblioteca liceului nostru. Carţile vor menţine mediul optim de comunicare între ei, clopatarii neamului şi noi, cititorii.
In numele elevilor şi profesorilor Liceului Teoretic ,,Onisifor Ghibu” aducem sincere mulţumiri scriitorilor Nicolae Dabija şi Aurelian Silvestru pentru clipele dumnezeieşti, atmosfera creata la noi, cei de la ,,Onisifor Ghibu”. Experienţa trăită ne-a responsabilizat în a promite să facem deseori popasul în Casa Cuvîntului pentru a ne fi dor de ei şi să continuăm să Fim!

Mardare Oxana, Patraş Angela profesoare de limba şi literatura
română, LT ,,ONISIFOR GHIBU”, Orhei

 

Dabija Silvestru 13

***

Dabija Silvestru 14

***

Dabija Silvestru 1

***

Dabija Silvestru 4

***

Dabija Silvestru 16

***

***

Dabija Silvestru 7

***

Dabija Silvestru 8

***

Dabija Silvestru 9

***

Dabija Silvestru 10

***

Dabija Silvestru 18

***

Dabija Silvestru 11

***

Dabija Silvestru 12

***

 

***

Dabija Silvestru 5

***

Dabija Silvestru 19