Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir – patruzeci de ani veghind la Altarul Domnului

0
851

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir – patruzeci de ani veghind la Altarul Domnului

Înaltpreasfinția Voastră, Înaltpreasfințite Stăpâne, În ziua în care Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul și Marele Ierarh Nicolae, ne plecăm fiește în fața Înaltpreasfinției Voastre și Vă aducem felicitările noastre cordiale cu ocazia prăznuirii mijlocitorului ceresc, al cărui nume l-ați primit la Taina Sfântului Botez, dar și cu frumosul prilej al aniversării celor patru decenii de când v-ați dăruit – trup și suflet – slujirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În patruzeci de ani de trudă asiduă depusă pe ogorul lui Dumnezeu, parcurgând treptele slujirii de la diaconie până la arhierie, ați câștigat dragostea și respectul tuturor celor care v-au cunoscut și au reușit să se convingă de hărnicia duhovnicească, bunătatea și dragostea frățească – calități care v-au consacrat și care v-au făcut un Părinte deosebit de drag pentru numeroasa turmă ce v-a fost încredințată spre dreaptă păstorire. Noi, ca membri ai Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, pe care o conduceți cu multă chibzuință și absolută dedicație de un sfert de veac, nu Vă dorim altceva decât să înmulțiți și să valorificați cu multă râvnă darurile lui Dumnezeu cu care ați fost binecuvântat din prisosință. Prezentându-Vă omagiile noastre, ne rugăm Sfântului Nicolae ca să mijlocească în fața Atotțiitorului, astfel încât și de acum înainte să fiți acel Arhipăstor iubit și iubitor de semeni, dar mai ales propovăduitor neclintit al Adevărului nemuritor și astfel călăuzitor dârz pentru binecredinciosul nostru popor. Spunându-Vă la unison ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!, Vă asigurăm încă o dată de supunerea noastră fiască și urmarea Înaltpreasfinției Voastre întru toate pe calea propovăduirii nepieritoarei și dătătoarei de viață Evanghelii.

HRISTOS A ÎNVIAT!