Precucernice Părinte Nicolae!

0
876

Precucernice Părinte Nicolae!

În această zi deosebită venim cu toată căldura inimilor și sufletelor noastre să vă dorim la Mulți si Veșnici Ani, în care să rodească virtuțile nestemate ale mântuirii și să culegeți „bunatățile Domnului în pământul celor vii”! Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților – Hristos Dumnezeul Nostru să întărească dreapta Sfinției voastre ca să lupte mereu pentru „Adevăr, Blândețe și Dreptate”!

Noi, însă, ar trebui să cunoaștem limba florilor, a necuvântătoarelor făpturi sau mai bine zis a divinilor îngeri pentru a putea curat și la justa valoare să ne exprimăm recunoștința pentru sublimul și pacea adusă în inimile noastre – a celor din diaspora din Marea Britanie, prin deschiderea frumoasei bisericuțe!!! Vă mulțumim pentru efortul depus pentru „iluminarea candelelor noastre prin credință” și penru Mana Duhului pe care ne-o împărțiți duminică de duminică noua celor împrăștiați și pierduți prin lume…
Așa să vă ajute Bunul Dumnezeu și în continuare să mărturisiți în Duh și Adevăr Credința Iubirii Nesfirșite, căci HRISTOS este IUBIRE!!!

Cu mult drag enoriașii Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” din Londra!

 

Precucernice Părinte Nicolae!