Poet cu dor moldovenesc

0
1109

Poet cu dor moldovenesc

Gimnaziul Lucăşeuca e îmbrăcat în straie de sărbătoare. Îl aşteaptă cu braţele larg deschise pe poetul cu dor moldovenesc – Nicolae Dabija. Acest eveniment cultural a fost organizat de parohul bisericii „Sfînta Treime” din satul Lucăşeuca, preotul Iulian Raţă, care se implică cu multă dragoste în activităţile culturale pentru a promova atît valorile naţionale, cît şi cele general – umane, alături de profesoara de limbă română, Dna Elena Burian.
În cadrul acestei întîlniri, elevii l-au descoperit pe Nicolae Dabija ca cetăţean, scriitor şi un bun creştin. Maestru a scos la iveală comorile pe care le poartă în suflet. Poeziile recitate de elevi au demonstrat că Nicolae Dabija este o voce, o prezenţă remarcabilă a culturii române. Ţara mea de dincolo de Prut, Coşmar, Recital la o casă de copii le-a răscolit sufletul ascultătorilor, aducîndu-I pînă la lacrimi. Pe parcursul activităţii, dumnealui a avut parte de cîteva surprize. Înscenînd un fragment din romanul „Tema pentru acasă”, i s-a propus să fie elevul lui Mihai Ulmu şi a fost întrebat tema: „A fi om – o artă sau un destin?!” ceea ce a trezit curiozitatea cititorilor. Răspunzînd destoinic tema de acasă, Nicolae Dabija a propus altă temă elevilor: să înveţe a deosebi binele de rău, care este şi una din poveţele biblice.

Grigore Vieru spunea că scriitorul îi poate suplini pe toţi: pe preot, pe oştean, pe învăţător, pe filosof. Acest lucru l-a demonstrat poetul, vorbind cu atîta pasiune de credinţă, citînd fragmente din Biblie, dînd exemple din viaţa sfinţilor. Istorisirea dumnealui ne-a întors în anii 40 cînd pentru faptul că cineva credea în Dumnezeu era împuşcat, cînd se dădea foc la icoane, cînd era interzis să mergi la biserică… dar creştinul Dabija a rămas neclintit. Pe această notă creştină au continuat elevii din corul gimnaziului, conduşi de Raţă Viorica, care au interpretat cîteva cîntece pascale, aducînd atmosfera sfintelor sărbători.
A fost o oră de literatură, de istorie, de religie, şi chiar de viaţă. Fiind întrebat unde se simte acasă, dumnealui a spus că acolo unde îi sunt prietenii. Noi suntem convinşi că alături de noi scriitorul, criticul literar, academicianul Dabija s-a simţit acasă. Pentru munca depusă în numele frumosului, eleva clasei a VI-a, Godoroja Alexandrina, i-a închinat cîteva versuri, numindu-l poet cu dor moldovenesc.
Cuvinte de mulţumire pentru organizarea acestei activităţi au adus organizatorilor d-na Ştefîrţa Eudochia, şefa DGÎTS Orhei, metodista DGÎTS Orhei, Rodica Agafian, primarul comunei Selişte, Scripnic Vasile, care au fost oaspeţii de onoare. Din numele elevilor şi profesorilor gimnaziului Lucăşeuca, mulţumim atît părintelui Iulian, cît şi poetului şi romancierului Dabija pentru clipele frumoase şi promitem să învăţăm bine tema pentru acasă dată!

Elena Burian
Profesoară de Limbă Română, Gimnaziul Lucășeuca

 

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija

***

Nicolae Dabija