Preotul Grigore Jelihovschi la 40 de ani de slujire Domnului

0
1466

Preotul Grigore Jelihovschi la 40 de ani de slujire Domnului

Cu ocazia zilei de naștere și cu prilejul frumoasei aniversări de 40 de ani din ziua hirotoniei, enoriașii satului Sălcuța aduc sincere felicitări și urări de bine Prea Cucernicului Părinte Grigore Jelihovschi, rugînd pe Bunul Dumnezeu de sănătate, bucurii și realizări frumoase în nobila lucrare pe care o desfășoară Sfinția Sa!

Date biografice

Protoiereul Grigore Jelihovschi, paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni s-a născut în anul 1950 în satul Carabetovca, raionul Romanovca (azi Basarabeasca) fiind al treilea copil din cei opt pe care- i-a avut familia preotului Timofei Jelihovschi.
Din cauza pericolului real al represiunilor părintele Timofei este nevoit să plece din satul natal slujind cîte puţină vreme în mai multe sate din raioanele Soroca, Cimişlia, Străşeni, Basarabeasca. Micuţul Grigore rămîne din fragedă copilărie în grija bunicilor care nu uită să-i dea şi o bună educaţie creştină.
După absolvirea cu brio a şcolii medii şi satisfacerea serviciului militar, în anul 1971, tînărul Grigore Jelihovschi, împreună cu fratele mai mare Anatolie devine student la Seminarul Teologic din Sanct Petersburg (Leningrad).
La 21 noiembrie 1973 este hirotonit diacon de către Pre Sfinţitul Meliton, episcop de Tihvin şi rector al Academiei şi Seminarului Teologic din Sanct Peterburg.
La 24 martie 1974 Înalt Prea Sfinţitul Nicodim, Mitropolitul de Sanct Petersburg şi Novgorod îl hirotoneşte pe diaconul Grigore Jelihovschi în treapta de preot.
La 25 iulie 1974 ÎPS Ionatan, Arhiepiscopul Chişinăului şi al Moldovei semnează decretul de numire a preotului Grigore Jelihovschi în calitate de preot al Biseriicii Adormirea Maicii Domnului din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni.
Pe parcursul anilor a îndeplinit o amplă activitate obştească – profesor de catehism la Seminarul Teologic din Căpriana şi la Seminarul Teologic din Chișinău (Chiţcani), unde a fost şi profesor de Noul Testament şi de Teologie Dogmatică, elaborînd manuale pentru aceste cursuri.
Locuitorii satului Sălcuţa şi a satelor limitrofe l-au ales pe preotul Grigore Jelihovschi deputat în primul parlament al Republicii Moldova, el fiind unul dintre semnatarii Declaraţiei de Suveranitate a Republicii Moldova.
Preotul Grigore Jelihovschi este reprezentantul unei dinastii de preoţi care are la începuturi numele lui Timofei Jelihovschi, succedat de către preoţii Anatolie (or. Orhei), Ioan (s. Carabetovca), Valerian ( S. Sadaclia), Ioan (or. Odesa), Nicolae (s. Sălcuţa), Ioan (or. Cimişlia), Serghei (s. Sălcuţa) şi, prin alianţă de către preotul Valeriu Narovschi.
Acum câţiva ani a fost publicată o monografie întitulată Dinastia preoţilor Jelihovschi. În satul Sălcuţa funcţionează un muzeu al acestei dinastii.

CHEMARE

Cu glasul molcum, liniştit
Cît să-l audă Dumnezeu
Bunul Grigore ne-a venit
Să fim alături – tu şi eu.

Şi nu se roagă înzădar,
Ci, poate, sufletul îi plînge
Căci ne âncurajează iar,
Luptînd cu zahărul din sînge.

E Domnul tot mai mult uitat,
Noi – cu-ale noastre, mai mărunte,
De parcă preotul din sat
Ne-ar fi o slugă, nu părinte.

Aşa ni-i firea, ne-nchinăm
La bani, la haine, la vopsele
Şi nu vrem seama să ne dăm
Că ne-nvechim, de fapt, în rele.

Vrem să durăm spre Domnul punţi
Şi vrem păcatele iertate;
Ce-ar fi, creştine, să-l mai cruţi,
Să te mai rogi de sănătate.

Dar cum eu altă cale n-am
Ce ar putea pe plac să-i fie –
Creştinul ce se roagă-n hram
E-a lui cea mare bucurie.

Vlad Sărătilă