Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Mitrofor Andrei Braniște la popas aniversar!

0
1967

Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Mitrofor Andrei Braniște la popas aniversar!

Prea Cucernice Părinte Andrei,

Ţinem să vă aducem cele mai sincere felicitări în această minunată zi, cu cele mai frumoase şi curate gînduri, dorindu-vă deplină sănătate trupească şi sufletească şi înţelepciune de la bunul Dumnezeu.

Să ne păstoriţi şi în continuare tot cu aceeaşi rîvnă duhovnicească pe care o purtaţi pentru toţi binecredincioşii parohiei. Vă dorim ca pacea şi liniştea să domnească în familia dvs, să ne fiţi şi în continuare un exemplu de soţ iubitor, tată milostiv, prieten adevărat şi preot evlavios cum v-am ştiut pînă acum. Să ne adune bunul Dumnezeu sărbătoare de sărbătoare la Sf. Biserică ca să ne umpleţi mintea şi sufletele de înţelepciunea şi frumuseţea credinţei noastre ortodoxe, iar prin predicile pe care ni le spuneţi la fiecare slujbă să ne întărim în credinţă ca să ne ducem crucea vieţii cu dragoste, smerenie, ascultare şi fără cîrtire.

Cu stimă şi respect diaconul Victor Casian şi enoriaşii parohiei „Sfîntul Ierarh Nicolae” din or.Cricova.

Protoiereu Andrei Braniste, la popas aniversar!

Pe această cale, ținem și noi, Prea Cucernice Părinte Andrei să ne alăturăm tuturor urărilor de bine și de sănătate!
Dumnezeu să vă ajute şi să vă întărească Sfinţite Părinte, să fiţi şi în continuare o lumină, care să lumineze calea spre mântuire făcând din viața Dvs. o pildă vie de trăire și de urmare a Evangheliei lui Hristos!

Cu dragoste într-u Hristos Iisus Domnul nostru, Administrația Ortodoxia.Md