15 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie

0
786
15 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a vernisat expoziția fotografică și bibliofilă dedicată duhovnicului de la mănăstirea Sihăstria. Evenimentul a avut loc în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei Române.
În continuare, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a fost difuzat un film despre viața și personalitatea Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie, realizat de televiziunea TRINITAS TV. De asemenea, au fost prezentate evocări ale marelui duhovnic român de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi dl. Grigore Elisei. Moderatorul evenimentului a fost Părintele Arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale şi Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Cu prilejul acestui moment comemorativ, în cadrul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat volumul Părintele Cleopa Ilie – Luminător de suflete pe calea mântuirii. Volumul apărut cu binecuvântarea Preafericirii Sale, coordonat de Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei şi Sectorul Cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureştilor reprezintă un omagiu adus memoriei marelui duhovnic al poporului român, Părintele Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria.
De asemenea, în cuvântul Său, Patriarhul României a evidenţiat faptul că Părintele Cleopa era un teolog-mărturisitor al prezenţei iubitoare a lui Dumnezeu:”Părintele Cleopa era milostiv şi darnic. Tot ce primea de la credincioşi ca dar pentru sine împărţea altora, însă cu multă smerenie şi discreţie, pentru a nu jena nici pe donator, nici pe primitor. Nu aduna bunuri materiale, nici bani pentru sine, ci doar bunătate în suflet prin tot ceea ce oferea altora. Era darnic şi liber pentru că era omul lui Dumnezeu pentru oameni. În mod deosebit, Părintele Cleopa era un teolog-mărturisitor al prezenţei iubitoare a lui Dumnezeu în frumuseţea sufletelor oamenilor smeriţi şi în frumuseţea naturii creată de El: în păsări, animale, pomi, arbori, plante, flori, ape, munţi, văi, câmpii, soare, lună şi stelele cerului. Ca şi părinţii filocalici de odinioară, el vedea duhovniceşte prezenţa harică a lui Dumnezeu-Cuvântul în cuvintele Scripturii şi în frumuseţile naturii, toate fiind daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni. Iar pentru că se bucura de lumina lor, el răspândea multă bucurie în jurul său, în sufletele celor care îl ascultau vorbind despre înţelepciunea lui Dumnezeu prezentă în făpturile create de El”, a spus Preafericirea Sa.
Adresându-se celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a subliniat faptul că marele duhovnic al României, Părintele Cleopa a fost om al ascezei, al trezviei, al rugăciunii inimii, dar şi om al slujirii semenilor săi cu durere şi cu dragoste: „Trăitor şi mărturisitor al credinţei, Părintele Cleopa este recunoscut în lumea ortodoxă ca unul din coloanele de rezistenţă ale Bisericii Ortodoxe din veacul XX. Dumnezeu a rânduit să aşeze în acest monah omul Său printre oamenii lumii. Om al lui Dumnezeu prin rugăciune, Părintele Cleopa devine om al oamenilor prin slujirea la care s-a înjugat spre mântuirea lor. A fost om al ascezei, al trezviei, al rugăciunii inimii, dar şi om al slujirii semenilor săi cu durere şi cu dragoste. Simplitatea evanghelică se îmbină armonios întrânsul cu alura savantă a cărturarului deţinător al unor vaste cunoştinţe teologice. Sub epitrahilul spovedaniei sale îşi găseau odihna sufletelor atât oamenii obişnuiţi cât şi teologi de seamă, arhierei sau profesori universitari. Om cu raţiune clară şi, deopotrivă, cu inimă caldă, Părintele Cleopa a primit de la Dumnezeu darul discernământului, cunoscând fără clătinare la cine şi când se aplică acrivia sau pogorământul. Fermitatea întru apărarea vieţii creştine curate se altoia la dânsul cu iertarea dăruită celor cu mari păcate dar cu duh de pocăinţă”.
În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a exprimat nădejdea canonizării Părintelui Cleopa Ilie: „Dăm slavă lui Dumnezeu că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a organizat această comemorare și credem că, așa cum ne spunea mereu, el a ajuns în Rai și de aceea ne rugăm lui Dumnezeu ca Părintele Cleopa să ne dea și nouă mâna să putem intra prin ușă. Dacă recent Părintele Porfirie a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei și probabil îl vor canoniza și pe Părintele Paisie Aghioritul, cu nădejde așteptăm clipa, când, poate chiar în timpul vieții noastre și cei doi mari de la Sihăstria, Părintele Cleopa și Părintele Paisie, să fie trecuți în rândul sfinților”.
La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a elogiat personalitatea Părintelui Ilie Cleopa: „Părintele Cleopa, prin memoria lui, prin capacitatea lui extraordinară de a căuta modele, a contribuit decisiv și prin ucenicii lui la scrierea în Biserica Ortodoxă Română a unui Pateric, pentru că fascinați fiind noi totdeauna de modelele fraților noștri din alte Biserici, câteodată am uitat să introducem și noi modelele, tot atât de curate și ortodoxe, în cadrul Patericului ortodox universal. Așa cum filele Patericului universal încep cu părinții primelor veacuri care au continuat propovăduirea după Sfinții Împărați Constantin și Elena, urmează părinții dobrogeni, iar Părintele Cleopa a făcut un arc peste timp și din dialogul cu un mare profesor de teologie care nu a fost monah, adică Părintele Dumitru Stăniloae, a apărut Patericul românesc”.
Despre Părintele Ilie Cleopa, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a spus: „S-a întreținut mereu legătura pe tot cuprinsul țării, chiar dacă am fost despărțiți pe diferite provincii, iar legătura aceasta frățească a fost sprijinită și de Părintele Cleopa Ilie prin aceea că a avut poruncă și din adâncul cugetului și-a îndreptat misiunea și în acea parte”.
„Părintele Cleopa în viața lui a fost un sfânt. Aceasta o știm din faptele pe care noi le-am cunoscut la Mănăstirea Sihăstria, pentru că vorbea cu oamenii, îi sfătuia și îi îndemna”, a mărturisit Părintele Victorin Oanele, starețul Mănăstirii Sihăstria.
„Părintele Ilie Cleopa a fost rânduit să fie grăirea seminției sale românești și nu întâmplător, pentru că în sufletul său s-au topit toate istețimile poporului român (…) În afară de a fi grăirea poporului român, Părintele Ilie Cleopa a fost în primul rând ruga poporului român”, a spus dl. Grigore Elisei.
Momentul comemorativ consacrat Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie s-a încheiat cu sfinţirea unei plăci memoriale în fosta sa chilie din Reşedinţa patriarhală.
Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie, este comemorat astăzi, 2 decembrie 2013, la împlinirea a 15 ani de la trecerea Sa la cele veșnice. Momentul comemorativ organizat de Patriarhia Română, a început dimineață, în Catedrala patriarhală cu o slujbă de pomenire oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu 10 ierarhi ai Bisericii noastre.

www.basilica.ro